17.november 1989 / spomienka na Deň za slobodu (pád komunizmu)

17.11.2012 02:46

Milí priatelia, ako sme vám sľúbili, prinášame viacero už dnes málo alebo pre mnohých ľudí vôbec neznámych informácií o roku 1989, najmä o jeho druhej polovici, teda od augusta do tzv. nežnej revolúcie v novembri 1989.  Informácie sú v podobe záznamov vysielania Rádia Slobodná Európa a Hlas Ameriky, s ktorými sme viacerí v tzv. disente – odpore režimu – spolupracovali.

Náš výber záznamov sa sústreďuje na proces s tzv. „Bratislavskou päťkou“, (Dr. Ján Čarnogurský a spol.)  od 14. augusta 1989 až do konca socializmu v ČSSR. .  Trestné stíhanie bolo vedené na základe listu vláde Slovenskej republiky, v ktorom sme piati signatári oznámili uctenie si pamiatky obetí invázie okupačných vojsk do ČSSR zo dňa 21. augusta 1968.  Akcia bola súčasťou nášho Hnutia za občiansku slobodu, ktoré vzniklo v októbri 1988 ako celoštátne hnutie.

Spolu s informáciami o tomto procese si môžete vypočuť viacero súvislostí okolo vtedajšieho politického vývoja, a tieto informácie vám azda pomôžu osvetliť viaceré udalosti. Prajeme vám zaujímavé počúvanie. 

Anton Selecký

V šoku invázie –  - 21. august 1968

 Danka Košanová, obeť invázie 21. augusta 1968

 Pod kontrolou Štátnej bezpečnosti

Anton Hlinka, Mníchov

Hana Ponickána Bradle 1989

Po získaní slobody

 Alexander Dubček

Ján Čarnogurský na lavici obžalovaných

Prof. Kusý a spol. po oslobodzujúcom rozsudku

Pre Justičným palácom počas súdneho procesu  s Jánonom Čarnogurským

 Z vysielania Hlasu Ameriky a Rádia Slobodná Európa  (august – november 1989)

August 1989                                              

1. Vyhlásenie Václava Havla

2.List Bratislavskej Päťky Úradu Vlády

3.Charta 77 a august 1989

4.Několit Vět a August 1989

5.Vyhlásenie ZSSR k augustu

6.Reportáž august 1989 A. Selecký

7.Praha 21august 1989

8.Sv.omša za obete augusta 1968

9.LIst spisovateľov a umelcov na obranu BP

10.Púte leto 1989

September 1989

1.ListAlexandra Dubčeka a spol HUsákovi

2.Lista MIlana Šimečku Gorbačovovi

3.Situácia na Slovensku Cirkev

4.Hana Ponická – pripomienky k vyšetrovaniu

5.Cirkev na Slovensku

6.Telefonát A.Selecký a H.Ponická do RSE

7.Ukončenie vyšetrovnia Bratislavskej päťky1

8.Uzatvorenie vyšetrovania2

9.LIst Hany Ponickej Hlasu Ameriky10.List z USA na podporu Bratislavskej päťky

11.Bratislavská Päťka – zmena trestnej kvalifikácie

12.Několik vět

Október 1989

1.Anton Selecký vývoj procesu1

2.Anton Selecký vývoj procesu2

3.Stíhanie Pátra Javorského

4.Ján Čarnoruský interview (Radomír Malý)

5.List Jána Čarnogurského z väzenia

November 1989

1.Marta Čarnogurská,Hlas Ameriky

2.Rozhovor s Václavom Malým, HA

3.Pád berlínskeho múru

4.Dr. Milan Šimečka, HA ( Berlín)

5.Otázka na ČSSR

6.Súd s Bratislavskou päťkou 1

7.Súd s Bratislavskou päťkou 2