24.6.2012 Nedeľa / Modlite sa za Ruženec ku Kráľovi Pokoja

24.06.2012 12:42

18.07.1995 – prostredníctvom Martina / zjavenie Panny Márie v Dechticiach

Moje drahé deti!
     Som veľmi, veľmi šťastná, že ste sem prišli. Môžem vám povedať, že s nedeľňajšími obetami som tak veľmi spokojná, že by som si želala túto obeť opakovať každú nedeľu. Satan v týchto chvíľach nemal žiadnu moc. Keďže som si vybrala vás, túto moju skupinu, chcela by som vám dať pokyny:

     1. Nech každý z vás osobitne celý deň chváli Boha za každodenné milosti – ráno, na obed a večer, za všetko sa mu poďakuje a nemá z ničoho strach, lebo Boh a ja budeme zvláštnym spôsobom s ním.
     2. Pokladám za nutnosť denne sa modliť tri ružence s najväčším spojením s mojím Nepoškvrneným Srdcom.
     3. I tu by som chcela pôst vždy v stredu a v piatok, a to o chlebe a vode. Deti, starší a chorí pôst nemusia dodržiavať. Kto by potreboval pomoc, môže pôst konať viac dní v týždni.
     4. Kto má nejaké ťažkosti, nech sa o ne podelí s celou skupinou, aby ste si navzájom pomohli.
     5. S nikým sa nehnevať a vždy sa milovať bratskou láskou, aby sa láska mohla šíriť ďalej.
     6. Zdržať sa pôžitkárskych vecí, televízie, sladkostí a najmä alkoholu a zbytočných vecí.
     Milujem vás a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Modlitba sv.Ruženca ku Kráľovi Pokoja

23.01.1996 – prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ja som Kráľovná pomoci, ale i Kráľovná pokoja a mieru. Preto dnes by som vás chcela naučiť ruženec ku Kráľovi Pokoja. Modlite sa ho ako klasický ruženec, ale s týmito tajomstvami: 
     1. Ktorý skrze našu Matku učí nás pokoju.
     2. Ktorý pre nás niesol utrpenie, aby sme rozdávali pokoj.
     3. Ktorý odišiel k Otcovi, aby nám pripravil večný pokoj.
     4. Ktorý zosiela Ducha Svätého, aby sme boli plní lásky a pokoja.
     5. Ktorý svojím kraľovaním nás upovedomuje, že je Kráľom pokoja pre nás.
     S Bohom, dietky moje, pozývam vás na modlitbu tohto ruženca.

***

06.06.1996 – prostredníctvom Martina

Panny Márie som sa pýtal, čo mám povedať, keď nám hovoria ľudia, ako sa môže zjavovať toľkým?

     Drahé deti,
     ak to bude potrebné, zjavím sa v každom dome. Potom povedala:
     Drahé dietky,
     pozývam vás každý piatok na pobožnosť krížovej cesty a každú nedeľu modliť sa na vrch Svätodušnica ruženec ku Kráľovi Pokoja. Prijmite moje pozvanie.