AZN Správy

16.01.2014 09:31

Nemali by sa k novodobému otrokárstvu a ožobračovaniu drvivej väčšiny Slovenského národa vyjadriť aj naši biskupi? +DISKUSIA

 
 
 
 

TU JE MOŽNÉ PRIAMO STÁLE PODPORIŤ TÚTO

INICIATÍVU Žiadosť pre komisiu o nabádanie spolupráce medzi členskými štátmi (podľa čl. 156 ZFEU) k preskúmaniu Nepodmieneného základného príjmu (NZP) ako nástroja na zlepšenie ich súčasných systémov sociálneho zabezpečenia.https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?uid=1388947981902&oct_path=2Fsignup.do&initiativeLang=sk&oct_system_state=OPERATIONAL&oct_collector_state=true&currentLanguage=sk&showMap=true

 

A. Čulen