Cenzuruje TK KBS správy Vatikánskeho rozhlasu? Kto a prečo zmenil výraz “zasvätenie” na “zverenie”?

07.04.2014 23:35

Pôvodná správa na TK KBS z Vatikánskeho rozhlasu obsahovala výraz “zasvätenie” aj v nadpise aj v texte. Dnes už je správa na TKKBS zmenená a je tam už iba výraz “zverenie”. Preto sa automaticky natíska otázka: Cenzuruje TK KBS správy Vatikánskeho rozhlasu? Kto a prečo zmenil výraz “zasvätenie” na “zverenie”? Komu a prečo tak záleží na tom, aby Slovenský národ biskupi v septembri nezasvätili Panne Márii?
Home > Cirkev > 2014-04-04 17:51:52
Ukrajina obnoví svoje zasvätenie Bohu na príhovor Bohorodičky

Ukrajinu zasvatia

V nedeľu 6. apríla sa vo všetkých kostoloch Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi bude konať obnova aktu zasvätenia sa Bohu na príhovor Panny Márie. Do tohto aktu sa zapoja aj ukrajinské gréckokatolícke komunity v rôznych častiach sveta. „Pokračujúc v službe môjho veľkého predchodcu pri oltári Kyjeva a Halyče túžim v spoločenstve s celou Cirkvou na Ukrajine a na celom svete obnoviť akt zasvätenia ukrajinského ľudu na mocný príhovor presvätej Bohorodičky“ – povedal vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Vo svojom pastierskom liste v tejto súvislosti píše: „Nech sa táto modlitba k presvätej Bohorodičke stane dôkazom našej túžby preniesť toto zasvätenie do nášho konkrétneho života. Budeme mu verní osobne i v komunitách, vyprosujúc si na príhovor Theotokos (Bohorodičky) od Pána, aby žehnal náš národ, tak dlho skúšaný utrpením.“ Klerikov i lakov ďalej povzbudzuje vytrvať vo viere a v modlitbe k Panne Márii týmito slovami: „Zostávajúc vždy pod jej ochranou, kiež po odriekaniach a strádaniach Veľkého pôstu dospejeme k žiarivému Vzkrieseniu nášho Pána Ježiša Krista, aby sme boli svedkami a protagonistami obnovy našej milovanej vlasti!“ -jk-

Text zverejnený na internetovej stránke
Vatikánskeho rozhlasu

Zmenená verzia správy na TKKBS už neobsahuje slovíčko “zasvätenie” ale iba “zverenie”.

Ukrajina obnoví v nedeľu svoje zverenie sa Bohu na príhovor Bohorodičky
P:3, 04. 04. 2014 17:51, ZAH

Ukrajina 4. apríla (RV) V nedeľu 6. apríla sa vo všetkých kostoloch Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi bude konať obnova aktu zverenia sa Bohu na príhovor Panny Márie. Do tohto aktu sa zapoja aj ukrajinské gréckokatolícke komunity v rôznych častiach sveta. „Pokračujúc v službe môjho veľkého predchodcu pri oltári Kyjeva a Halyče túžim v spoločenstve s celou Cirkvou na Ukrajine a na celom svete obnoviť akt zverenia ukrajinského ľudu na mocný príhovor presvätej Bohorodičky“ – povedal vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.

Vo svojom pastierskom liste v tejto súvislosti píše: „Nech sa táto modlitba k presvätej Bohorodičke stane dôkazom našej túžby preniesť toto zverenie do nášho konkrétneho života. Budeme mu verní osobne i v komunitách, vyprosujúc si na príhovor Theotokos (Bohorodičky) od Pána, aby žehnal náš národ, tak dlho skúšaný utrpením.“ Klerikov i lakov ďalej povzbudzuje vytrvať vo viere a v modlitbe k Panne Márii týmito slovami: „Zostávajúc vždy pod jej ochranou, kiež po odriekaniach a strádaniach Veľkého pôstu dospejeme k žiarivému Vzkrieseniu nášho Pána Ježiša Krista, aby sme boli svedkami a protagonistami obnovy našej milovanej vlasti!“

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140404031

Zobrazenie cez vyhľadávač google.sk potvrdzuje výraz “zasvätenie” v pôvodnej správe na TK KBS.


Ukrajina obnoví v nedeľu svoje zasvätenie Bohu na príhovor …

www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140404031‎
Ukrajina obnoví v nedeľu svoje zasvätenie Bohu na príhovor Bohorodičky P:3, 04. 04. 2014 17:51, ZAH Ukrajina 4. apríla (RV) V nedeľu 6. apríla sa vo všetkých …

Zdroj:alianciazanedelu.eu/?p=1302