Charitatívne centrum v Assisi privíta Svätého Otca

03.10.2013 13:49

Už v tento piatok, 4. októbra, v deň, keď si Cirkev pripomína sviatok sv. Františka, navštívi Svätý Otec pútnické miesto Assisi. Na programe cesty je aj jeho stretnutie s chudobnými, o ktorých sa stará osem charitatívnych centier diecézy. Stretnutie sa uskutoční v pamätnej miestnosti postavenej na mieste, kde sa sv. František zriekol majetkov svojho otca a sňal zo seba šaty, aby sa zasvätil Bohu. Svätého Otca čaká obed s bezdomovcami v centre charity neďaleko stanice, kde ho privíta páter Vittorio Viola, zodpovedný za diecéznu charitu. Ako povedal, v regióne Umbria žije viac ako 36-tisíc chudobných rodín, pričom 6-tisíc z nich žije až pod hranicou chudoby, vyplýva to z nedávneho prieskumu. Páter Viola hovorí o pomoci chudobným, ktorú charitatívne centrum poskytuje: „Je to centrum prijatia, je teda určené na krátkodobý pobyt. K dispozícii je približne 20 lôžok a je tu tiež jedáleň. Centrum zvyčajne poskytuje každý deň obed a večeru asi 25 až 30 ľuďom, ktorí sa tu zastavia. Je veľavravné, že toto centrum prijatia sa nachádza vedľa assiskej stanice, pretože povedať «idem do Assisi» znamená pre mnohých aj isté hľadanie, ktoré presahuje materiálnu pomoc, je hľadaním pokoja, po ktorom túžia. Mnohí sem prichádzajú aj s prosbou o slovo nádeje.“Hoci plánovaná návšteva pápeža v charitatívnom centre spočiatku vyvolala u jeho zamestnancov prekvapenie, v súvislosti s pápežovými slovami a gestami považujú takéto rozhodnutie za prirodzené. Na otázku, čo by mohla táto návšteva pápeža Františka v charitatívnom centre priniesť, P. Viola odpovedá: „Silné slová a gestá, ako sme si na to za posledné mesiace u pápeža Františka zvykli. Jednými z jeho prvých slov boli: «Cirkev chudobná pre chudobných.» Charitatívne skutky ako konkrétna pomoc, solidarita, blízkosť, poskytovanie ochrany. Tieto slová musíme vedieť premietnuť aj do rozhodnutí v oblasti sociálnej politiky, aby rešpektovali ľudskú dôstojnosť a ťažkú momentálnu situáciu. Myslím si, že sa to má odraziť nielen v štýle života Cirkvi, ale aj v spôsobe pastorácie, v zapojení celého spoločenstva. Charitatívna služba je prikázaním lásky, ku ktorej sme povolaní všetci.“ –mf–