DEZINFORMÁCIE - Kontroverzné vyjadrenie Mons.Chovanca k "zasväteniu sa Panne Márii"

08.02.2014 22:10

www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/o-spravnom-vyjadrovani-sa-vo-vztah