HOAX (Dezinformácie) - Web.stránka: "Obrátený katolík" a jeho mylné náuky proti katolíckej Cirkvi

19.10.2013 14:42

 

"Obrátený katolík"

obratenykatolik.sk/?page_id=629