KAUZA : “Iniciativa kńazov – o.Helmut Schuller” – pastiersky list rakuskych biskupov

17.11.2012 02:32

Rakouští biskupové v pastýřském listu navrhují omezení protestů

 

V reakci na tlak z Říma rakouští biskupové vydali dlouhý pastýřský list, v němž vyzývají k jednotě v církvi.

Patnáctistránkový list biskupů, nazvaný Jahr des Glaubens (Rok víry), je do značné míry reakcí na požadavky radikálních reforem, které předložila Rakouská iniciativa kněží, skupina nespokojenců, která zpochybnila autoritu církve ve veřejné „Výzvě k neposlušnosti“.

 

V pastýřském listu rakouští biskupové říkají, že chápou výzvy k reformě, ale upozorňují, že radikální změny by rozbily jednotu všeobecné církve, a uvádějí, že jako biskupové jsou „zavázáni udržovat a podporovat tuto jednotu“.

 

Přední představitel rakouské církve, kardinál Christoph Schönborn z Vídně, v rozhovoru s Johnem Allenem z National Catholic Reporter řekl, že návrhy iniciativy kněží „nedosáhnou“ svého cíle, kterým je oživení katolicismu, a neumožní církvi reagovat na výzvy současné společnosti. „V jejich návrzích se vůbec neobjevuje otázka sekularizace, což mě udivuje,“ říká.

 

Kardinál Schönborn však tvrdí, že rakouští biskupové hodlají pokračovat v dialogu s nespokojenými kněžími:

V našem rozhovoru s římskou kurií, který probíhá velmi dobře a je velice srdečný, to bylo potvrzeno, zejména s ohledem na slova, která Svatý otec pronesl v kázání na Zelený čtvrtek. Řekl, že existuje pouze jediná možnost – kráčet dál společně.

 

„Samozřejmě musí být stanoveny mantinely,“ dodává kardinál. Poznamenává, že se rakouští biskupové dohodli, že „není možné vyzývat k neposlušnosti a zároveň zastávat vysokou funkci v diecézi“.