Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. december 2013: Oslavujte milujúceho Boha (TV: The gift from heaven)

20.12.2013 10:26
Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. december 2013:  Oslavujte milujúceho Boha  (TV: The gift from heaven)
Moje deti! 

   Prichádza milostivý čas, v ktorom budeme sláviť Ježišovo narodenie. V tú tichú a svätú noc, keď budete hľadieť na môjho Syna túliaceho sa v mojom náručí, pripomeňte si, že ho chcem položiť do jasieľ vašich rodín. Želám si, aby ste zakúsili neopísateľnú radosť, že to malé betlehemské dieťa je vašim Spasiteľom.

Dechtice2

Keď budete čítať z Božieho slova o zázraku Jeho narodenia, naplňte sa modlitbou vďakyvzdania. S radosťou v srdciach oslavujte milujúceho Boha za to, že pokojom obdarúva tých, ktorí sú dobrej vôle.

Ako vaša milujúca matka túžim po tom, aby vaše rodiny nanovo objavili vzácny Boží dar a ním je Božie slovo, ktoré je stále živé a prináša život tým, ktorí kráčajú podľa neho. Ak sú vaše rodiny zranené a zmätené, hľadajte pravdu a svetlo v Božom slove, ktoré vás vovedie do kráľovstva betlehemského dieťaťa, do kráľovstva lásky, radosti a pokoja. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, 15. decembra 2013, Dechtice

 

Repríza: Dar z neba (The Gift from Heaven)

 

www.magnificat.sk/2013/12/kralovna-pomoci-dechtice-15-december-2013-oslavujte-milujuceho-boha/