Tomáš Kováčik | 18. September 2013, 16:26

LIFE ACTION, LIFE PROTECTION: V Košiciach pred Ústavným súdom SR  znelo Áno životu od počatia po prirodzenú smrť.

Štyri dni pred 1. Národným pochodom za život sa v centre Košíc zhromaždilo asi 250 zväčša mladých ľudí aby symbolickým objatím budovy Ústavného súdu SR apelovali na zodpovednosť sudcov. Formou reťaze v 15 minútovom stíšení vyjadrili nesúhlas s rozhodnutím ÚS, ktorý 4. 12. 2007 rozhodol, že potratový zákon umožňujúci zabíjanie nenarodených do 12. týždňa od počatia je v súlade s Ústavou SR. Pomocou 130 transparentov poukázali na nespochybniteľný fakt, že počatie je momentom, keď vzniká nový život a ten treba chrániť s najväčšou opaterou. “O 15:00 hodine sme si ako účastníci nakrátko pokľakli, čím sme vzdali úctu potrateným deťom – fakticky jediným členom našej spoločnosti, ktorým chýba hrob ako symbol ľudskej dôstojnosti”, informoval Dušan Škurla, jeden z hlavných organizátorov Národného pochodu za život.

Na záver sa účastníci zhromaždili pri vchode do Ústavného súdu a v mene nenarodených adresovali sudcom i verejnosti trojnásobné zvolanie “život”.

IMGP6959 IMGP6960 IMGP6963 IMGP6966 IMGP6968 IMGP6981 IMGP6994 IMGP6997 IMGP6998 IMGP7009 IMGP7016 IMGP7022 IMGP7026 IMGP7047_pano

IMG_0147 IMG_0152 IMG_0149