NEDEĽA / “Zasväťme čas Bohu!”

30.09.2012 10:56

 

 

Panna Mária – Maximilian a Melánia / La Salette 19.9.1846

“Dala som vám 6 dní na prácu a siedmy som vyhradila pre seba a nechcú mi ho priznať. Toto vlastne robí ťažkým rameno môjho Syna.”

“V lete na svätú omšu chodí len niekoľko starých žien. Iný pracujú v nedeľu celé leto. V zime, keď nevedia, čo robiť, idú na svätú omšu jedine preto, aby sa vysmievali z náboženstva.” 

“Vyžarovanie myšlienok posolstva z La Salette potvrdzuje, že výzva Márie  sa neobmedzuje len na bolesť, vyjadrenú slzami. Mária vyzýva k sebaovládaniu: vyzýva k pokániu, vytrvalej modlitbe a zvlášť k vernosti vo svätení nedele. Prosí, aby jej posolstvo bolo prostredníctvom týchto dvoch detí ohlásené všetkému jej ľudu. A skutočne: Ich hlas bolo počuť veľmi rýchlo. Pribúdalo pútnikov. Na mieste zjavenia sa diali obrátenia.  Mária sa zjavila vo svetle, ktoré je symbolom ľudstva, premeneného zmŕtvychvstalým Kristom. La Salette je posolstvom nádeje, lebo naša nádej je posilnená orodovaním tej, ktorá je Matkou ľudstva. Ťažkosti možno prekonať. Noc hriechu ustupuje pred svetlom Božieho milosrdenstva. Prijaté ľudské utrpenie prispieva k očisteniu a spáse. Toho, kto ide v pokore cestami Pána, rameno Máriinho Syna neohrozí zatratením. Pán chytí jeho vystretú ruku, aby ho voviedol do nového života, života hriešnikov zmierených vďaka milosti kríža.

Zverujem Matke Božej – Zmieriteľke hriešnikov -spoločenstvo diecézy Grenoble, misionárov saletínov a taktiež rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí zdieľajú tú istú spiritualitu, a z celého srdca im všetkým udeľujem apoštolské požehnanie.

Vatikán 6. mája  1996                     Ján Pavol II.”

https://www.saletini.sk/lang-en/list-jana-pavla-ii.html

MODLITBA CIRKVI - BREVIÁR – ŽALTÁR

Liturgia hodín na posvätenie času  

https://breviar.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdnes&c=kbs

 
 

Liturgické čítania na deň

https://lc.kbs.sk/

 
 
 
 
Zjavenie svätého Mikuláša v Ľutine (o svätení nedele)
 
Tradícia o zjaveniach na Ľutinskej hôrke hovorí toto: 1
19. augusta 1851 ráno, asi okolo deviatej hodiny, na sviatok Premenenia Pána (podľa Juliánskeho kalendára bol teda sviatok) išla Zuzana Feketová s tromi deťmi zbierať huby na Ľutinskú hôrku.

Keď prišla na miesto, kde teraz stojí pri prameňovej kaplnke kríž, naľakaná si kľakla na zem, lebo zbadala v bezprostrednej blízkosti slávnostne oblečeného biskupa, ktorý sa podobal na sv. Mikuláša zobrazeného na ikone miestneho ikonostasu. Biskup sa prísnym pohľadom pozrel na preľaknutú ženu a karhajúcim hlasom povedal: „Dnes je veľký sviatok Pána, zbožný ľud je v chráme, spieva na liturgii a ty tu zbieraš huby?“ 2
      Zuzana so strachom odpovedala: „Otče, ja viem, že je dnes sviatok, ale ja som chudobná žena, mám tri deti a nemám im čo dať k obedu na stôl.“ Svätec pokračoval:„Aj včera si mohla nazbierať huby, nie dnes ráno! Preto Boh trestá ľudstvo, lebo si neváži nedele a sviatky a namiesto chvály svojimi ústami uráža Boha. Na pamiatku nášho stretnutia sa tu má postaviť svätý kríž. Toto všetko povedz svojmu duchovnému otcovi.“

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/06/04/559/

letný       /   zimný čas 

00-01:00 / 23-24:00 / Osobná modlitba (na zač. dňa)

01-02:00 / 00-01:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

02-03:00 / 01-02:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

03-04:00 / 02-03:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

04-05:00 / 03-04:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

05-06:00 / 04-05:00 / Adorácia + Svätý ruženec

06-07:00 / 05-06:00 /

07-08:00 / 06-07:00 /

08-09:00 / 07-08:00 /

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

10-11:00 / 09-10:00 /

11-12:00 / 10-11:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

12-13:00 / 11-12:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

13-14:00 / 12-13:00 / Adorácia + Svätý ruženec

14-15:00 / 13-14:00 /

15-16:00 / 14-15:00 / Hodina Božieho milosrdenstva

16-17:00 / 15-16:00 /

17-18:00 / 16-17:00 /

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

21-22:00 / 20-21:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

22-23:00 / 21-22:00 / Spoločná modlitba (modl. skupina)

23-24:00 / 22-23:00 / Osobná modlitba (na konci dňa)       

Osobná modlitba (na zač.dňa) 00:00 – 01:00 / 23:00 – 24:00

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/06/19/streda-20-6-2012-osobna-modlitba/

letný       /   zimný čas 

09-10:00 / 08-09:00 / Hodina Ducha Svätého

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/08/23/9-hodina-ducha-svateho/

12-13:00 / 11-12:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/08/27/12-hodnia-na-poludnie-12-1300-11-1200-liturgia-hodin-svata-omsa/

15-16:00 / 14-15:00 / Hodina Božieho milosrdenstva

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/08/29/15-hodina-bozieho-milosrdenstva-2/

VEČERADLO s Pannou Máriou

Každodenný večerný program v Medjugorie (BiH)

https://www.medjugorje.hr/hr/medjugorski-fenomen/molitveni-raspored/

letný         /   zimný čas

18-19:00 / 17-18:00 / Svätý ruženec + Sv. zmierenia

19-20:00 / 18-19:00 / Liturgia hodín – Svätá omša

20-21:00 / 19-20:00 / Adorácia + Svätý ruženec

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/06/16/veceradlo-s-pannou-mariou/

VIDEO-ZÁZNAM na ŽIVO v Medjugorí

KLIKNITE NA : Live streaming Medjugorje – Smooth player

VIDEO sa spustí až v určený čas: 17:00 hod. (zimný čas)

UPOZORNENIE: Večerný PROGRAM je posunutý na 17:00 hod (aj napriek tomu, že je letný čas) !!!

NEDEĽA – Ruženec ku Kráľovi Pokoja (svätodušnica +)

23.01.1996 – prostredníctvom Martina - Panna Mária v Dechticiach pri Trnave

Moje drahé deti! 
     Ja som Kráľovná pomoci, ale i Kráľovná pokoja a mieru. Preto dnes by som vás chcela naučiť ruženec ku Kráľovi Pokoja. Modlite sa ho ako klasický ruženec, ale s týmito tajomstvami: 
     1. Ktorý skrze našu Matku učí nás pokoju. 
     2. Ktorý pre nás niesol utrpenie, aby sme rozdávali pokoj. 
     3. Ktorý odišiel k Otcovi, aby nám pripravil večný pokoj. 
     4. Ktorý zosiela Ducha Svätého, aby sme boli plní lásky a pokoja. 
     5. Ktorý svojím kraľovaním nás upovedomuje, že je Kráľom pokoja pre nás. 
     S Bohom, dietky moje, pozývam vás na modlitbu tohto ruženca.

06.06.1996 – prostredníctvom Martina - Panna Mária v Dechticiach pri Trnave

“Panny Márie som sa pýtal, čo mám povedať, keď nám hovoria ľudia, ako sa môže zjavovať toľkým?
     Drahé deti,
     ak to bude potrebné, zjavím sa v každom dome. Potom povedala:
     Drahé dietky,
     pozývam vás každý piatok na pobožnosť krížovej cesty a každú nedeľu modliť sa na vrch Svätodušnica ruženec ku Kráľovi Pokoja. Prijmite moje pozvanie.”

Zjavenie Boha Otca – Matke predstavenej kongregácie: “Panny Márie – Matky apoštolov”. Obraz je namaľovaný podľa jej opisu:

Boh Otec / 1.7.1932

“Prajem si, aby jeden deň alebo aspoň nedeľa bol zasvätený uctievaniu mojej osoby pod menom: “Otec celého ľudstva.”

Pre tento sviatok si prajem zvláštnu omšu a zvláštny obrad. Nie je ťažké nájsť odpovedajúce texty v Písme Svätom. Ak zvolíte pre tento zvláštny obrad nedeľu, prajem si 1.nedeľu v auguste.

Ak dáte prednosť všednému dňu, rád by som, aby to bolo vždy siedmy deň rovnakého mesiaca.

Prajem si, aby všetci duchovní vzali na seba úlohu šíriť túto úctu a predovšetkým si prjaem, aby ma dali ľuďom poznať takého, aký som a aký vždy pre nich budem – to znamená ako najnežnejšieho a najviac milujúceho zo všetkých otcov…”

  

Boh Otec / 12.8.1932

“Žiadam každého, aby sa zúčastnil liturgie - omši svätej - to mi robí veľké potešenie! Neskôr vám ponúknem niekoľko krátkych modlitieb, nechcem vás však preťažovať! Najdôležitejšie bude, že ma budete uctievať, ako som vám povedal, ustanovením sviatku k mojej pocte a službou vykonávanou s jednoduchosťou naozajstných detí vášho Boha Otca -Stvoriteľa ľudského rodu…”

 

 

 

 

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1988 [O]

 
Drahé deti! Pozývam vás, aby ste každodenne prežívali posolstvá, ktoré vám dávam preto, milé deti, lebo vás chcem priviesť bližšie k Srdcu Ježišovmu. Milé deti, preto vás dnes pozývam k modlitbe zasvätenia Ježišovi, môjmu drahému Synovi, aby každé vaše srdce patrilo jemu. A potom vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.
 
Želám si, aby ste sa zasvätili osobne, aj ako rodiny a farnosti, aby prostredníctvom mojich rúk všetko patrilo Bohu. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný, a preto sa, milé deti, vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu materinskému srdcu! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. 

 

Zasväcujúca modlitba Ježišovmu Srdcu

 

Ó, Ježišu, vieme, že si bol milostivý a že si za nás dal svoje Srdce. Je korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi.

Vieme, že aj dnes nás prosíš, aby sme nepadli. Ježišu, spomeň si na náš, keď zhrešíme. Pre svoje sväté srdce daj, aby sme sa všetci navzájom milovali.

Nech vymizne všetka nenávisť medzi ľuďmi. Prejav nám svoju lásku! Všetci túžime po tom, aby si nás svojím Srdcom pastiera ochraňoval pred hriechom.

Príď do každého srdca, Ježišu! Klop, klop na naše srdcia – trpezlivo a neúnavne. Sme ešte stále uzavretí, lebo sme správne nepochopili tvoju lásku.

Klop ustavične a daj, ó, dobrý Ježišu, aby sme ti otvorili svoje srdcia aspoň vtedy, keď si spomenieme na tvoje utrpenie, ktoré si za nás podstúpil. Amen

(28.11.1983 / Modlitba zjavená Pannou Máriou v Medjugorí)

 

Zasväcujúca modlitba k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu

Ó. Najčistejšie Srdce Márie

plné dobroty,

preukáž nám svoju lásku.

Plameň tvojho Srdca, ó, Mária,

nech zostúpi na všetkých ľudí.

Nesmierne ťa milujeme.

Vštep do našich sŕdc pravú lásku,

aby sme túžili po tebe.

Ó, Mária, dobrotivého a pokorného Srdca,

spomeň si na nás, keď zhrešíme.

Ty vieš, že všetci ľudia hrešia.

Daj, aby nás tvoje čisté

a materinské Srdce

Uzdravilo od každej bolesti duše.

Ó, daj, aby sme mohli vidieť

dobrotu tvojho materinského Srdca

a aby sme sa skrze

plameň tvojho Srdca obrátili.

Amen.

(28.11.1983 / Modlitba zjavená Pannou Máriou v Medjugorí)