Pápež František si uctil milostivý obraz Bohorodičky v Bazilike S. Maria Maggiore

01.01.2014 20:53

V deň liturgickej slávnosti Panny Márie Bohorodičky 1. januára 2014 si Svätý Otec okrem dopoludňajšieho slávenia eucharistie v Bazilike sv. Petra uctil Božiu Matku aj formou súkromnej návštevy Baziliky Santa Maria Maggiore. V popoludňajších hodinách svojím príchodom do baziliky prekvapil prítomných pútnikov, medzi ktorými bolo mnoho mladých. Pápež sa v tichu pomodlil v kaplnke pred milostivým obrazom Salus populi romani. O význame Baziliky Santa Maria Maggiore ako prvej mariánskej baziliky na kresťanskom Západe pápež František spomenul aj v homílii pri dnešnom slávení eucharistie, keď pripomenul historické vyhlásenie dogmy o božom materstve Panny Márie na Efezskom koncile v r. 431 a jeho dosah pre celú Cirkev, čo sa v Ríme konkrétne prejavilo stavbou Baziliky Santa Maria Maggiore, „prvej mariánskej svätyne Ríma a celého Západu, v ktorej sa uctieva obraz Matky Božej – Theotokos – s titulom Salus populi romani.“ –jb–

Snímka: Pápež František pri návšteve hlavnej mariánskej baziliky 14. marca 2013, na druhý deň po svojom zvolení.Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2014/01/01/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_si_uctil_milostiv%C3%BD_obraz_bohorodi%C4%8Dky_v_bazilike_s./slo-760490
Vatikánskeho rozhlasu