Posolstvo Ježiša Krista v Itapirange o skaze v Brazílii

16.09.2013 00:09

www.santuariodeitapiranga.com.br/

31.08.2013

Ježiš Kristus:


"Brazília bude veľa trpieť za to, že je neposlušná, pretože ma nepočúva, alebo ak ma počúvajú, tak zostávajú hluchý k môjmu hlasu. , ktorí vládnu, Brazíliu odovzdajú do rúk zla, ktoré bude nekonečné kruté. Uvidíte mnoho perzekúcií stále veľmi veľa krviprelievania a skazu. Modlite sa, modlite sa brazílský ľud, modlite sa, pretože ťažký kríž sa blíži. Vráťte sa späť a ja dám Pokoj, inak budete tiež trpieť."