POZOR !!! – Kontroverzné GODZONE na turné po Slovensku

17.11.2012 02:41

12.11.2012 18:00 – 17.11.2012 23:00

Miesto konania: Košice, Poprad, Ružomberok, Považská Bystrica, Trnava, Banská Bystrica, Slovensko, -

Tento rok opäť Godzone na turné po Slovensku. Celé tour bude o generácii KIOBK, ktorej ide údajne o Božie Kráľovstvo.

(viac info o miestach konania: https://events.godzone.sk/)

V čom spočíva ich nešťastie v šťastí alebo čistota v nečistote ?

Akcie zamerané na ohlasovanie Ježiša Krista sú spájané s hudbou, ktorá v sebe zahŕňa prvky okultizmu:

Jedná sa o okultné prvky rytmu a melódie, ktoré sú vlastné rock-ovej hudbe , underground, ale aj techno a metalovej hudby.

Ohlasované Slovo Božie sa tak dostáva do mysle ľudí sfalšované a podáva sa spolu s vierou aj nevera – duch tohto sveta – okultizmu a nezriadeného správania sa v postojoch – tancoch, …

Ježiš Kristus povedal:

“Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.  Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!” (Mt 7,21-23)

Viac o okultnej hudbe nájdete na:

https://hriechyokultizmus.wordpress.com/2012/09/20/vznik-rockovej-hudby-a-jeho-nazvu-krestansky-rock-neexistuje/