POZOR !!! na falošnú správu o konci sveta: 21.12.2012

17.11.2012 02:43

 

VAROVÁNÍ PŘÍPRAVY NA ZMĚNY KE KONCI ROKU… 21.12.2012

„Do vlády přišla informace, a to v červnu 2012. Obeznamte s touto zprávou svoje příbuzné, přátele a lidi, kteří jsou schopni ji přijmout.

 Laboratoře NASA oznámily, že je v brzké době možný přechod skrz galaktické “nulové pásmo”.

 

1. Podzim a zima 2012/2013 bude v Tibetu a na celém území severní polokoule teplá. Mezi 12. a 23.12. 2012 začne pravděpodobně Zem spolu s celou sluneční soustavou procházet skrz galaktické “nulové pásmo”. Je to existující prostor, kde utichají a nemohou se šířit žádné energie, kde neexistují elektromagnetická pole, a to u všech objektů.

2. Prakticky po celé Zemi, v průběhu několika minut okolo 10. hodiny ráno podle moskevského času dne 21. 12. 2012, nastane úplná tma a absolutní ticho. Žádné světlo, nebude elektřina, komunikační spojení, dokonce zvuky, nic z toho nebude moci fungovat.

3. Toto temno bude doprovázeno kosmickými iluzemi, výbuchy světla, také iluzorními, které se budou odehrávat několik dní, přibližně 3 až 4. Není třeba se bát a ani ničeho obávat.

4. Po uplynutí se opět objeví sluneční světlo. Bude opět vidět. Zvířata Země zjistí intuitivně předem, že přichází “Kosmické temno” a ukryjí se v norách. Lidé ve městech nic nevycítí, proto budou mezi nimi oběti na životech a šílenství. Může zemřít až 10 procent světového obyvatelstva.

5. Měli byste se předem připravit na tuto změnu cyklů, dokončit do “daného termínu” všechny povinnosti na rok 2012, nebrat další a splatit staré dluhy.

6. Dne 20.12. 2012 vezměte svoje děti, všechny doklady, finanční obnos a odcestujte z měst ven. Připravte si zásobu jídla na cca 2 měsíce, neboť se elektrické sítě budou rekonstruovat jen postupně a dlouho. Je třeba mít doma zásobu vody, dřeva na zatopení, svíčky na svícení. Je třeba mít doma  kamínka, neboť 21.12. přestanou fungovat elektrické sítě. Taktéž vypnou komunikační sítě a TV. Po dobu “dní temna” je potřebné zavěsit na okna tmavé  závěsy, nedívejte se do oken, nevěřte očím ani uším, nevycházejte ven. Kdyby přece jen bylo nutné vyjít ven, nesmíte chodit daleko – můžete se ztratit,  neboť při absenci světla se z tratí orientace a nebude možné vidět ani vlastní ruku. Nemusíte se však bát.

7. Až se znovu objeví světlo, není třeba se rychle vracet do měst, bude lepší počkat do jara. Definitivní vyjití Země z “nulového pásma” se očekává přibližně 7. února 2013. Budou částečně opraveny elektrické sítě, transportní zařízení.

8. Všechny vlády světa dostaly tuto výzvu o “nulovém pásmu” z různých pramenů, ale svým občanům neumí anebo nechtějí pomoct. Systémy civilní obrany a evakuace nebudou fungovat kvůli výpadku energií, komunikace, dopravy. Spolehnout se můžete jen a jen na sebe.

9. Vzniklá situace po přechodu Země skrz galaktické “nulové pásmo” změní lidi tak, že se stanou víc duchovními. Lidé budou uvažovat v rámci nové hierarchie hodnot. V rozvinutých a rozvojových zemích vzniknou a budou vzkvétat nová dochovní hnutí, nové systémy zachování zdraví a důstojnosti osobnosti. Toto bude na dlouhou dobu novým progresivním trendem vývoje

https://www.hoax.cz/hoax/pripravy-na-konec-roku-2012/

 

 

„Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.“ (2 Sol 2, 1 ‒ 12).

https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/