POZOR !!! na kontroverzný FILM o Mons.Bezákovi

02.12.2012 12:25

Premiéra filmu bude odvysielaná v českej televízie, ale upútavka na film sa už propaguje po sociálnych sieťach (média, internet,...) Aj, keď sa jedná len o krátku upútavku, predsa už vidieť, s akým úmyslom je tento film s inscenovaný.

Opäť si niektorí filmoví producenti, politici, protestanti, klerici a laici ... budú budovať „slobodomurársku pyramídu“ – falošnú kariéru na nešťastí odvolaného emeritného arcibiskupa.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3lg-We4HbOaXdXncaE7t5UDgw_uXakzr7awx0ibWQ89Q1ojlw

Vo filme sa vyjadrí kontroverzná osoba z redakcie: „Týždeň“ – Štefan Hríb   (protestant) , kde bude obviňovať katolíckych biskupov z odvolania Mons.Bezáka.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnrqpFr4fLtGTOH_6knBsX3piv_5Ffa1DA49Amk1QK9SzLTGHn

Ak si niekto myslí (najmä z radu katolíckych veriacich), že film bude na podporu Mons.Bezáka, nech sa nemýli a neklame sám seba, pretože tí, čo to celé inscenovali sú cirkevní slobodomurári, ktorí nežijú katolíckym - sviatostným spôsobom života (život v ťažkom hriechu) alebo ak žijú, tak svätokrádežne - nakoľko podporujú tzv.“odluku Cirkvi“ (ako napr. František Mikloško a iní...)

 Ateisti, agnostici, gnostici ako aj ďalší z radu naivných veriacich sa spolčujú – bez ohľadu na spôsob a prostriedok jednania – aby presadili svoju ctižiadostivosť a dosiahli uznania, ale hľadajú márne, lebo neprosia u Boha, a keď prosia, tak zle – ako to povedal sv.Pavol v Biblii.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyOuYBZ31RVFhMsiELhznIJT3ljcHRT2DUmpntZDStEBX489-Elg

Výzva pre katolícke Média

 

Vážení a ctení, katolícki veriaci...

Viete veľmi dobre, že Výzva Ježiša Krista, aby „všetci jedno boli“ (Jn 17,11) je pozvaním predovšetkým pre katolíkov, aby vytvárali jednotu s Bohom (Ježišom Kristom) a jeho zástupcom na zemi (pápežom) – s jeho osobou, ale hlavne náukou, ktorá je v súlade s neomylným učiteľským úradom Cirkvi.

Túto vieru máme zachovať-zveľaďovať a tak tvoriť pravú jednotu s Kristom a Cirkvou, ktorú nemôžu rozbiť žiadni pochybní ateisti, protestanti, či dokonca katolíci, ktorí chtiac-nechtiac, úmyselne alebo neúmyselne sa chytajú každej mediálnej senzácie, ktorá navonok pôsobí ako niečo, čo podporí Mons.Bezáka.

Tu si treba spytovať svedomie, či ho tým chcete naozaj podporiť alebo Vám skôr ide o uznanie, ktoré je vlastné ctižiadostivosti. Poriadne zvážte komu tým chcete slúžiť, ako sa nás k tomu vyzýva Božie Slovo (Sväté písmo) a pamätajte na slová Ježiša Krista: „Nedá sa slúžiť dvom pánom“

Odpoveď poznáte: „Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi“

(Jozue 24,15)

Toto by malo byť „Motto“ každého človeka, najmä katolíka prijíma a naplňuje Božie Slovo úprimne a čestne aj pred verejnosťou.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGViKhySav9SYqRE8oq130jdeZfKfMd1BFuq48j852pHpzV7_PEA

Chcete skutočne pomôcť Mons.Bezákovi?

Podporte ho modlitbou, slovom, ale aj skutkom, aby vytváral jednotu s pápežom, avšak ak chceme, aby iní boli dobrí - mali by sme im byť dobrým príkladom predovšetkým my, ktorí nebudeme podporovať takéto filmy, ale skôr tie, ktoré budú Výzvou k jednote s pápežom a s kristovou Cirkvou.

Ducha neuhášajte, všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte, ale zlého sa stráňte, aby Vás nepohltil, lebo diabol striehne ako lev na korisť.

Ďakujem, že ste ... prijali výzvu k jednote a k modlitbe za tých, ktorí podporujú takéto filmy. Nech nás žehná Pán a rozjasní nad nami svoj Tvár, aby sme videli na cestu života, po ktorej kráčame a daroval nám Pokoj.

Nie, ako svet dáva, ale aby sa naše srdcia nestrachovali.

Boh s Vami