V najnovšom dvojčísle (I.-II. 2014) M ROSY sa dočítate:

07.02.2014 09:25
V najnovšom dvojčísle (I.-II. 2014) M ROSY sa dočítate:

MROSU si vo formáte pdf môžete objednať zaplatením  dobrovoľného príspevku na celý rok 2014. Možno si objednať aj printové číslo, za ročné predplatné 20 EUR.  Je potrebné  poslať nám doklad o zaplatení a e-mailovú adresu predplatiteľa.  M ROSU vo formáte pdf zašleme elektronicky, v prípade predplatného na printovú M ROSU prosím poslať fyzickú adresu. 

10-11A

Predplatné možno poslať na:   Magnificat Slovakia, Belinského 24, 851 01 Bratislava, alebo na účet  Sbernbank Slovensko,  Magnificat M ROSA číslo účtu  4030019018/3100     Tým, ktorí si predplatili, posielam M ROSU pdf e-mailom. 

 V dvojčísle 01-02/2014  časopisu M ROSA