Výzva všetkým občanom Slovenska k vytvoreniu širokej koalície žiadajúcej prijatie Ústavných zákonov na ochranu manželstva (jedného muža a jednej ženy) a rodiny.

12.12.2013 15:46

V plnom rozsahu podporujeme Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na prvú nedeľu adventnú 2013 a vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, rodičov, učiteľov, fyzické aj právnické osoby, občianske združenia, jednotlivé spoločenstvá, cirkvi a náboženské spoločnosti, odborové organizácie, zamestnanecké zväzy, politické strany, ale aj hnutia a združenia spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku k vytvoreniu širokej koalície so žiadosťou na vládu Slovenskej republiky, aby v Ústave SR bola zakotvená definícia ochrany manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, k prijatiu Ústavného zákona na ochranu nedele a podpísaniu a ratifikácii zmluvy o Výhrade svedomia, ktorú sa vláda SR podpisom „Vatikánskej zmluvy“ zaviazala prijať.  Všetky tieto legislatívne opatrenia prispejú k väčšej ochrane rodiny, detí, mládeže a jednotlivcov pred násilným zavádzaním násilnej gender ideológie a likvidácie rodiny a Slovenského národa.

 

-V prvom rade je potrebné vytvorením širokej koalície predovšetkým pod vedením národných a kresťanských síl, politických strán, občianskych hnutí a rôznych združení spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku žiadať predsedu vlády SR o prijatie s cieľom iniciovať začatie prípravy legislatívneho procesu nami žiadaných Ústavných zákonov na ochranu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy, k prijatiu Ústavného zákona na ochranu nedele a podpísaniu a ratifikácii zmluvy o Výhrade svedomia.

 

-V druhom rade by táto široká koalícia pod vedením národných a kresťanských síl, politických strán, občianskych hnutí a rôznych združení spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku mala zorganizovať verejné zhromaždenia na podporu pastierskeho listu KBS, ktorá sa svojim pastierskym listom odvážne postavila na obranu rodina a manželského zväzku muža a ženy.

 

-V prípade, že túto širokú koalíciu  bude vláda SR ignorovať, mala by táto široká koalícia pod vedením národných a kresťanských síl, politických strán, občianskych hnutí a rôznych združení spoločenského, politického a kultúrneho života na Slovensku po vzore Chorvátska iniciovať vypísanie referenda s otázkami na ochranu rodiny a manželského zväzku muža a ženy.

 

Pre zabezpečenie zdravej výchovy našich detí, existenciu našich rodín a zachovanie Slovenského národa je nevyhnutné, aby sme sa dnes o to v čo najväčšej miere pričinili.

 

Boh žehnaj Slovensko.

 

A. Čulen, predseda AZN