15.AUGUSTA a každú 1.NEDEĽU (po 1.piatku) sa koná Púť do dechtíc (pri Trnave) na Zjavenia Panny Márie a Svätých...

11.04.2012 02:41

(12.3.1996 / Panna Mária / Dechtice – SR)

„Drahí anjeli, Panna Mária z Medžugoria,

 čaká na vás a modlí sa za vás u Ježiša Krista.

Deti, chcem vám týmto povedať,

že či sa zjavujem v Dechticiach alebo v Medžugorí,

som tá istá Matka.

Preto buďte spojení s Ježišom Kristom

na každom mieste.“

7.8.1995 / ZJAVENIE KRÁĽOVNEJ POMOCI

V DECHTICIACH PRI TRNAVE

„Moje drahé deti!

Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli.

Dnes by som vám chcela povedať, že by som si

priala púť 15. Augusta ku krížu vo vašich Dechticiach

a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci.

Želala by som si, aby prišlo viac ľudí.

Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa,

prosím, obráťte sa.

Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím.

 Milujem vás!“

Každú 1. nedeľu po 1. piatku o 12:00 hod.

(sa z námestia) začína púť modlitieb na horu Boričky,

kde sa zjavuje Panna Mária (so svätými)

... okolo 14 hod.

 

„Blažený muž, ktorému ty pomáhaš,

keď sa chystá na svätú púť ...“

(Žalm 84)

VIDEO z púte a zo Zjavenia Panny Márie

 https://www.youtube.com/watch?v=OWeDJClnWR0&feature=player_embedded