25.3. (marec) 2017 Výzva k verejnej modlitbe s Pannou Máriu za víťazstvo Jej Nepoškvrneného Srdca

24.03.2017 12:00

V mene Panny Márie Vás chcem pozvať 25. marca
Verejne vyznať svoju vieru v Bratislave. Aj dnes prišiel čas, kedy potrebujeme volať k Pánovi hlasným hlasom našej modlitby a lásky, tak ako na Sviečkovej slávnosti v roku 1988. A očakávať od neho naplnenie a zázrak nových Turíc, ktoré premenia tento svet v kvitnúcu záhradu.

https://www.lendak.sk/images/upload/170307fatima.jpg

Panna Mária v posolstve don Gobbimu hovorí: „Modlitba má obrovskú moc a vyvoláva reťazové reakcie dobra, ktoré sú silnejšie ako reakcie atómovej bomby.

Pridáš sa k modlitbe 25.3. 2017 v Bratislave, aby Panna Mária mohla zvíťaziť aj dnes?

Tu je program:

17:30hod zraz pri Morovom stĺpe, odtiaľ spoločne s modlitbou

Korunky Božieho milosrdenstva cez priestranstvo

sviečkovej manifestácie (Hviezdoslavovo nám.)

ku kostolíku Notre Dame

18:00hod pri Fatimskej Panne Márii (pri kostolíku Notre Dame) večeradlo modlitby

na vyprosenie nových Turíc

– len Duch Svätý môže spôsobiť premenu sŕdc

– len Mária vie, ako ho privolať

(prineste si sviečku a ruženec)