HOMO-BÁBKOVÉ DIVADLO NA HOMO-FESTIVALE. ALEBO, ČO JE VRAJ “ZLÉ”NA RODOVOM “SCITLIVOVANÍ” DETÍ?

25.11.2013 13:32
DÁTUM ZDROJA:  17. Nov 2013 ZDROJ:    Tomáš Kolek

Bábkové divadlo na rázcestí (BDNR) opäť odhalilo svoje homosexuálne zameranie na deti. Tento mesiac budú vystupovať na kontroverznom homosexuálnom festivale Drama Queer 2013 s detským programom Anička Ružička a Tonko Modrinka. V tomto článku som sa rozhodol zhrnúť známe súvislosti o aktivitách BDNR.

https://www.lifenews.sk/node/5604

queerp_display

Môžete protestovať koľko chcete… Aj tak si robia po svojom a tlačia do nás “kapustu inakosti” a “genderizmu.”

Divadelný festival Drama Queer je jedinečnou prehliadkou queer divadelného umenia na Slovensku a v Čechách. Festival chce poukázať na LGBTI subkultúru ako na jeden z mnohých nových mestských kmeňov, ktoré vznikli za uplynulé roky v našom priestore. Vytvoril si vlastný živí jazyk, ktorý sa stáva právoplatnou súčasťou kultúrneho a umeleckého sveta mladých tvorcov a tvorkýň.

Festival tiež dáva priestor na prezentáciu divadelného umenia spojeného so ženskými otázkami a témami rodovej rovnosti. Ide o jedinečnú udalosť, ktorá sa ešte na Slovensku nerealizovala a tým zreteľne poukázala na priestor pre novú formu divadla, a to queer divadla, pre ľudí, ktorí boli predtým neexistujúci, neviditeľní, ktorí hľadajú miesto pre svoju identitu, ktorá nebude viac vnímaná cez hľadáčik hanby, traumy a poníženia, ale ako niečo jedinečné v štruktúre ich životov.

https://www.citylife.sk/festival/divadelny-queer-festival-a4-studio-12-bratislava