Kresťania dnes zapaľujú prvú sviečku na adventnom venci, začína sa advent

01.12.2013 21:58

 

V katolíckych kostoloch v celej SR dnes čítajú Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

Kresťania na Slovensku i vo svete dnes slávia prvú adventnú nedeľu, ktorou sa začína obdobie duchovnej prípravy na slávenie vianočných sviatkov. Dnešná nedeľa je súčasne začiatkom nového liturgického roka.

Začiatkom decembra sa pre kresťanov začalo štvortýždňové obdobie adventu - duchovnej prípravy na oslavu spomienky narodenia Ježiša

Katolíci, evanjelici i ďalší kresťania dnes v kostoloch či v domácnostiach zapaľujú prvú sviecu na adventnom venci, ktorý je symbolom prichádzajúceho Krista. Kňazi v katolíckych kostoloch požehnávajú adventné vence, ktoré si prinášajú veriaci. Liturgická farba tohto obdobia je fialová.

V katolíckych kostoloch v celej SR dnes čítajú Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na prvú adventnú nedeľu 2013. Jeho ústrednou témou je ochrana života a rodiny, biskupi v liste upozorňujú na nebezpečenstvá, ktoré v súčasnosti vo svete i na Slovensku ohrozujú rodinu a manželstvo, najmä prostredníctvom tzv.”rodovej rovnosti”. Dnes sa koná aj zbierka na charitu.

“Adventné obdobie je nielen prípravou na slávenie sviatku Narodenia Pána, ale aj pripomenutím historického obdobia očakávania Mesiáša. V tomto období sa veriaci majú viac venovať príprave na druhý príchod Ježiša Krista na konci sveta. Takto sa napĺňa zmysel adventu aj vo význame slova adventus – očakávanie,” pripomína katolícky kňaz a šéfredaktor časopisu Duchovný pastier Daniel Dian.

V období adventu by nemala byť prioritou nákupná horúčka v obchodoch, lebo Vianoce nie sú len o daroch a vlastne bez Krista a jeho prijatia nemajú tieto sviatky význam. Veriaci by sa mali viac upriamiť na duchovné pozdvihnutie, na zmysel príchodu Ježiša Krista, ktorý priniesol ľuďom posolstvo lásky a nádeje, dodáva Dian.

www.hlavnespravy.sk/krestania-dnes-zapaluju-prvu-sviecku-na-adventnom-venci-zacina-sa-advent/179803/