Panna Mária nás stále vyzýva k 5 Dogme

23.04.2012 07:39

Panna Mária (Matka všetkých národov) sa zjavila v 50 rokoch v Amsterdame, kde žiadala vyhlásenie 5 Dogmy (Prostredníčka, Orodovníčka, Spoluvykupiteľka) Tieto tituli boli do súčasnej doby uznávané pápežmi, ale oficiálne ešte neboli vyhlásené za Dogmu a kedže si to Panna Mária žiadala (ako Boží posol) opätovne prichádza a nepriamo nás vyzýva k uznaniu jej hodnosti ako aj k vyhláseniu Dogmy.

Najnovším posolstvom sa Panna Mária prihovára ako Orodovnica  a Prostrednica...

 

Začalo to zjavením v Amsterdame:

 

"Stojím pred tebou : Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica.   

Dnes obdrží (Pani) Matka korunu. Teológovia a apoštoli Ježiša Krista, poslúchajte dobre ! Vysvetlenie DOGMY som už vám dala. Pracujte a proste naliehavo svätého otca (pápeža), aby DOGMU VYHLÁSIL."

 

VÍZIA VYHLÁSENIA DOGMY (KONCIL)

"Som v obrovskom chráme, vo svätopeterskom Dóme (Vatikán-chrám sv.Petra). Vidím samých kardinálov a biskupov. Potom vchádza pápež. Je to pápež, ktorého nepoznám. Je nosený na akomsi sedle, neskôr ide pešo. Ľudia jasajú, spustí  sa chór. Svätý otec (pápež) zdvíha dva prsty a hovorí niečo jazykom, ktorému nerozumiem.

Zrazu stojí (Pani) Matka na zemeguli. Hovorí s úsmevom: "Nechala som ťa - dieťa moje -  vidieť, čo je vôľa Pána Ježiša Krista. V TENTO DEŇ  prebehne korunovácia  jeho Matky, (Pani) Matky všetkých národov, ktorá skôr bola Máriou." 

(31.5.1954 / Matka všetkých národov - Ida Peerdeman)

pápež bl.Ján Pavol II. a Mark Miravelle o 5 Dogme

Na generálnej audiencii 8. septembra 1982 Svätý Otec povedal:
 "Panna Mária, aj keď bola počatá a narodená bez poškvrny hriechu,
obdivuhodným spôsobom spolutrpela so svojim Božským Synom,
aby sa stala Spoluvykupiteľkou ľudstva.

 

 

Aktuálne posolstvo Panny Márie v Medjugorie zo dňa:18. marec 2012 - Ročné zjavenie Mirjane Dragicevic Soldo

 

"Drahé deti! Prichádzam medzi vás, pretože chcem byť vašou Matkou, vašou Orodovnicou. Túžim byť spojením medzi vami a Nebeským Otcom, vašou Prostrednicou. Chcem vás vziať za ruky a kráčať s vami v boji proti nečistému duchu. Deti moje, úplne sa mi zasväťte. Vezmem vaše životy do svojich materinských rúk, naučím ich pokoju a láske, a potom ich odovzdám svojmu Synovi. Od vás žiadam, aby ste sa modlili a postili, lebo len tak budete vedieť skrze moje materinské srdce správnym spôsobom svedčiť o mojom Synovi. Modlite sa za svojich pastierov, aby mohli vždy zjednotení v mojom Synovi radostne ohlasovať Božie slovo. Ďakujem vám. "