Pápež v pondelkovej homílii: Nech nás Boh chráni od zapredania viery

18.11.2013 19:59

Vatikán 18. novembra 2013 – Nech nás Pán chráni od „svetského ducha, ktorý so všetkým obchoduje“, a to nielen s hodnotami, ale aj s vierou. Túto prosbu vyslovil pápež František počas dnešnej svätej omše v Dome sv. Marty. Varoval pred „globalizáciou uniformity nadvlády“, ktorá je dôsledkom svetskosti. Svetské ponuky nás totiž vzďaľujú od Boha.

Svätý Otec vyšiel z prvého čítania, zo state z Knihy Machabejcov (1 Mach 1,10-15. 41-43.54-57.62-64) a pozastavil sa pri výraze „hriešny výhonok“ svetskosti. Vodcovia ľudu viac nechceli, aby bol Izrael izolovaný od iných národov, a tak sa vzdali svojej tradície a išli vyjednávať s kráľom. Boli tým uchvátení. Akoby hovorili: „My pokrokoví, poďme s dobou a ostatnými ľuďmi.“ Podľa slov pápeža je to duch „pokrokovosti adolescentov“, ktorí si myslia, že ísť vpred akýmkoľvek smerom je lepšie než zostať verní tradícii. Títo ľudia preto vyjednávajú s kráľom ohľadne „vernosti Bohu, ktorý je vždy verný“. Toto je, ako povedal Svätý Otec, odpadlíctvo, nevera. Nezapredávajú niektoré hodnoty, „zapredávajú samotnú podstatu svojho bytia, vernosť Pánovi“.

„A toto je rozpor! Hodnoty nespochybňujeme, ale spochybňujeme vernosť. Toto je skutočne výplod diabla, kniežaťa tohto sveta, ktorý nás vedie ďalej v duchu svetskosti. A potom sa dostavia dôsledky. Prebrali zvyky pohanov, potom ďalší krok vpred, kráľ napísal celému svojmu kráľovstvu, aby všetci boli jeden ľud a aby všetci opustili svoje zvyky. Nejde o tú správnu globalizáciu jednoty všetkých národov, pričom si každý zachová svoje vlastné zvyky, ale ide o globalizáciu diktovanej uniformity, to je skutočne uniformita myslenia. A takáto uniformita myslenia je ovocím svetskosti.“

A potom „sa všetky národy prispôsobili rozkazu kráľa, prijal aj jeho kult, obetovali modlám a znesväcovali sobotu”. Krok za krokom to takto išlo stále ďalej. A nakoniec, poznamenal pápež František, „kráľ postavil na oltár ohavnosť pustošenia“:

„Otče, ale veď toto sa deje aj dnes! Áno, pretože aj dnes tu je svetský duch, aj dnes sa nám s touto túžbou byť pokrokovými, vnucuje rovnaké uvažovanie. Ak bola u niekoho nájdená Kniha zmluvy a ak niekto dodržiaval Zákon, rozsudok kráľa ho odsúdil na smrť. A toto sme čítali v novinách v posledných mesiacoch. - Títo ľudia zapredali svoju vernosť Pánovi. Títo ľudia, vedení duchom sveta, zapredali svoju vlastnú identitu, zapredali svoju príslušnosť k národu, k ľudu, ktorý Boh tak veľmi miluje, ktorý Boh chce mať za svoj národ.“

Pápež ďalej spomenul román „Pán sveta“, zo začiatku 20. storočia, ktorý sa zameriava práve na „tohto ducha svetskosti, ktorý ho dovedie k
odpadlíctvu“. Dnes panuje všeobecná mienka, poznamenal Svätý Otec, že „musíme byť ako všetci ostatní, musíme byť viac normálni. Tak to robia všetci tí pokrokoví adolescenti“. Potom, ako s bolesťou dodal, nasledujú tresty smrti, ľudské obete. „Myslíte si, že dnes sa nerobí obetovanie ľudí? Robí a je ho veľa! A existujú zákony, ktoré ho podporujú“.

„Ale to, čo nás utešuje je, že popri tejto ceste, ktorou ide duch sveta, vládca tohto sveta, ceste nevery, stále kráča Pán, on Verný nemôže zaprieť seba samého. Vždy na nás čaká, veľmi nás miluje, odpúšťa nám, keď činíme pokánie za tých niekoľko krokov, niekoľko malých krokov v tomto duchu svetskosti. Kráčajme k nemu, vernému Bohu pred svojím ľudom, ktorý je neverný. V duchu detí Cirkvi sa modlime k Pánovi, aby nás jeho dobrotou, jeho vernosťou chránil od tohto svetského ducha, ktorý všetko zapredáva. Nech nás chráni a pomôže nám ísť ďalej, ako viedol ďalej svoj ľud na púšti, viedol ho za ruku ako otec vedie svoje dieťa. Držiac sa Pánovej ruky budeme kráčať bezpečne.“ –jk–