Podporovatelia rodiny privítali francúzskeho prezidenta Hollanda

30.10.2013 08:15

V utorok sa pri príležitosti návštevy francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda uskutočnilo pokojné verejné zhromaždenie občanov s cieľom upozorniť na potrebu ochrany a podpory rodiny na Slovensku, vo Francúzsku ako aj v celej EÚ. Približne 100 občanov sa stretlo o 14.30 pred prezidentským palácom, kde odzneli aj prejavy. Následne sa zhromaždenie na minútu odmlčalo, aby účastníci, podobne ako Francúzi po skúsenostiach so zatýkania za protestovanie, takto pokojne vyjadrili svoj názor na potrebu ochrany rodiny. Následne bolo zhromaždene oficiálne ukončené.

 

Stretnutie bolo tiež reakciou na ignorovanie požiadaviek miliónov Francúzov

Zhromaždenie podporovateľov tradičnej rodiny

Hneď v úvode prejavu Tomáša Kováčika odznelo upozornenie, že ide o pokojné zhromaždenie bez akýchkoľvek prejavov neznášanlivosti a extrémizmu. „Od týchto sa verejne dištancujeme. Náš odkaz musí zaznievať vždy s láskou,“ uviedol Kováčik.

Ako ďalej povedal, Hollande prichádza do krajiny, ktorá spolucíti s ľudom Francúzska. Prichádza do krajiny, kde si ľudia vážia a ctia rodinu. Vážia a ctia si to, čo dostali od najbližších – v prvom rade svoj život, pretože ani to, žiaľ, nie je samozrejmé; lásku a starostlivosť otca a mamy; súrodeneckú spolupatričnosť a ochotu deliť sa; priateľstvo a prijatie od členov širšej rodiny… Slováci dostali veľa a preto chcú veľa aj dávať – svojim deťom, ich deťom, ďalším generáciám, priateľom, celej spoločnosti.

Kováčik v prejave spomenul aj Národný pochod za život, ktorý sa konal v Košiciach. „Vážime si rodinu a život, čo sme dokázali aj na Národnom pochode za život v septembri, kde sa zišlo odhadom 80 000 ľudí z celého Slovenska. Vytvorili sme tak najväčšie zhromaždenie v dejinách Slovenska, na ktorom sme jasne deklarovali náš pozitívny postoj k hodnotám života a rodiny. V úžasnej atmosfére sme našej spoločnosti odkázali, že chceme, aby chránila a podporovala život a rodinu založenú manželstvom muža a ženy všemožnými prostriedkami a aby jej vyčlenila výsostné postavenie vzhľadom na dobrá, ktoré spoločnosti prináša.“

Richard Vašečka (vľavo) a Branislav Škripek pri Viedenskej bráne

Počas svojho prejavu vysvetlil aj hlavné dôvody verejného zhromaždenia. „Naše dnešné stretnutie nás ako občanov je aj reakciou na ignorovanie požiadaviek miliónov Francúzov, ktorí v uliciach Francúzska v uplynulých mesiacoch žiadali ochranu rodiny založenej manželstvom muža a ženy zo strany francúzskej vlády a prezidenta. Prišli sme teda pánovi prezidentovi povedať, že nám osud jeho národa nie je ľahostajný a že pre nás a pre rodinu neexistujú hranice. Rodina potrebuje podporu vždy a všade, aby mohla prosperovať, rozvíjať sa a vychovávať spokojných členov spoločnosti. Sme presvedčení, že podpora rodiny je veľkou investíciou do budúcnosti.“

V závere svojho prejavu Tomáš Kováčik predniesol francúzskemu prezidentovi aj konkrétne žiadosti, ktoré sa týkali riešenia ekonomických problémov, vzdelania a demografie ako aj rodiny. „Chceme Vás tiež požiadať, aby ste rešpektovali fakt, že pre dieťa je najlepšie, ak vyrastá v zdravej a usporiadanej rodine založenej manželstvom muža a ženy. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali slobodu svedomia mnohých francúzskych starostov a úradníkov, ktorí odmietajú vykonávať úkony, ktoré sú proti ich svedomiu,“ uviedol Kováčik, ktorý sa Hollandovi tiež poďakoval za prvú historickú návštevu francúzskej hlavy štátu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a zaželal Francúzsku viac ekonomickej prosperity, pro-rodinnej politiky, sociálnej stability a ľudskej spokojnosti.

 

Hollanda privítali aj Vašečka a Škripek

Poslanci NR SR Richard Vašečka a Branislav Škripek privítali francúzskeho prezidenta v tričkách s logom rodiny, ktoré je symbolom miliónov Francúzov. Tí počas leta protestovali proti tzv. zákonu Taubira, ktorý uzákonila Hollandeho vláda. Zákon umožňuje homosexuálnym párom uzavrieť „manželský“ zväzok a zakazuje výhradu svedomia u starostov a úradníkov, ktorí odmietnu homosexuálne páry zosobášiť.

Poslanci privítali prezidenta pri Viedenskej bráne pred vstupom do areálu Bratislavského hradu.

VIDEO www.hlavnespravy.sk/video-a-foto-reportaz-podporovatelia-rodiny-privitali-francuzskeho-prezidenta-hollanda/164274/