POZOR ZMENA ČASU – modlitbového programu v Medžugorí

18.09.2012 19:50

 

 

 ZMENA sa týka hlavne “večerného programu”.Obvykle sa večerný program uskutočňoval v letnom čase od: 18:00 do 21:00 hod. a v zimnom čase od 17:00 hod do 20:00 hod. Od sviatku: “Povýšenie Kríža” (dňa: 14.9.2012) sa večerný modlitbový program posunul do časového úseku: 17:00 hod. do 20:00 hod.

 

 

Medžugorie

Týždenný modlitebný program – zimné obdobie

(od pondelka po sviatku ´Povýšenia sv. Kríža ´ do 1. mája)

Pondelok a Utorok

7.30                         sv. omša v chorvátskom jazyku

predpoludním            sv. omše v rôznych jazykoch

počas dňa                 stretnutia podľa dohovoru

popoludní                  tichá adorácia v Kaplnke klaňania

17.00 – 20.00          večerný program a vysluhovanie

                                sviatosti zmierenia

(17.00                      modlitba sv. ruženca – radostné a

                                bolestné tajomstvá

18.00                        sv. omša

19.00 – 20.00            požehnanie predmetov, modlitby za

                                uzdravenie tela i duše, modlitba

                                sv. ruženca – slávnostné tajomstvá)

Streda

7.30                         sv. omša v chorvátskom jazyku

predpoludním            sv. omše v rôznych jazykoch

počas dňa                 stretnutia podľa dohovoru

popoludní                  tichá adorácia v Kaplnke klaňania

17.00 – 20.00          večerný program a vysluhovanie

                                sviatosti zmierenia

(17.00                       modlitba sv. ruženca – radostné a

                                bolestné tajomstvá

18.00                        sv. omša

19.00 – 20.00            požehnanie predmetov, modlitby za

                                uzdravenie tela i duše, modlitba

                                sv. ruženca – slávnostné tajomstvá)

21.00 – 22.00          adorácia pred najsvätejšou

                                Sviatosťou Oltárnou

Štvrtok

7.30                         sv. omša v chorvátskom jazyku

predpoludním            sv. omše v rôznych jazykoch

počas dňa                 stretnutia podľa dohovoru

popoludní                  tichá adorácia v Kaplnke klaňania

17.00 – 20.00          večerný program a vysluhovanie

                                sviatosti zmierenia

(17.00                       modlitba sv. ruženca:

- advent, vianočné obdobie, obdobie cez

rok : radostné tajomstvá a tajomstvá

                                 svetla

                                    – pôstne obdobie : tajomstvá svetla a

                                 bolestné tajomstvá

                                    - veľkonočné obdobie: tajomstvá svetla

                                 a slávnostné tajomstvá

18.00                         sv. omša, požehnanie predmetov

19.00 – 20.00           adorácia pred najsvätejšou

                                 Sviatosťou Oltárnou

Piatok

7.30                           sv. omša v chorvátskom jazyku

predpoludním              sv. omše v rôznych jazykoch

počas dňa                   stretnutia podľa dohovoru

popoludní                    tichá adorácia v Kaplnke klaňania

14.00                         krížová cesta na vrchu Križevac

17.00 – 20.00            večerný program a vysluhovanie

                                  sviatosti zmierenia

(17.00                         modlitba sv. ruženca – radostné a

                                   bolestné tajomstvá

18.00                           sv. omša, požehnanie predmetov

19.00 – 20.00             poklona sv. Krížu

Sobota

7.30                            sv. omša v chorvátskom jazyku

predpoludním               sv. omše v rôznych jazykoch

počas dňa                    stretnutia podľa dohovoru

popoludní                     tichá adorácia v Kaplnke klaňania

17.00 – 20.00             večerný program a vysluhovanie

                                   sviatosti zmierenia

(17.00                         modlitba sv. ruženca – radostné a

                                   bolestné tajomstvá

18.00                           sv. omša

19.00 – 20.00               požehnanie predmetov, modlitby za

                                   uzdravenie tela i duše, modlitba

                                   sv. ruženca – slávnostné tajomstvá)

21.00 – 22.00             adorácia pred najsvätejšou

                                   Sviatosťou Oltárnou

Nedeľa a sviatky

8.00, 11.00, 18.00         sv. omša v chorvátskom jazyku

vysluhovanie sviatosti zmierenia (v chorvátskom jazyku) počas
                                   doobedňajších svätých omší

predpoludním               sv. omše v rôznych jazykoch

popoludní                     tichá adorácia v Kaplnke klaňania

14.00                          modlitba sv. ruženca na vrchu

                                   Podbrdo

17.00 – 20.00             večerný program a vysluhovanie

                                   sviatosti zmierenia

(17.00                          modlitba sv. ruženca – radostné a

                                    bolestné tajomstvá

18.00                            sv. omša

19.00 – 20.00                požehnanie predmetov, modlitby za

                                    uzdravenie tela i duše, modlitba

                                    sv. ruženca – slávnostné tajomstvá)

 

 

Medžugorie

Týždenný modlitebný program – letné obdobie

(od 1. mája do sviatku ´Povýšenia sv. Kríža ´)

 

Pondelok a Utorok

7.30, 13.00                     sv. omša v chorvátskom jazyku

predpoludním                  sv. omše v rôznych jazykoch

počas dňa                       stretnutia podľa dohovoru

popoludní                        tichá adorácia v Kaplnke klaňania

18.00 – 21.00                večerný program a

                                      vysluhovanie sviatosti zmierenia

(18.00                             modlitba sv. ruženca – radostné a

                                      bolestné tajomstvá

19.00                              sv. omša

20.00 – 21.00                  požehnanie predmetov, modlitby za

                                      uzdravenie tela i duše, modlitba

                                      sv. ruženca – slávnostné tajomstvá)

Streda

7.30, 13.00                     sv. omša v chorvátskom jazyku

predpoludním                  sv. omše v rôznych jazykoch

počas dňa                       stretnutia podľa dohovoru

popoludní                        tichá adorácia v Kaplnke klaňania

18.00 – 21.00                večerný program a

                                      vysluhovanie sviatosti zmierenia

(18.00                             modlitba sv. ruženca – radostné a

                                      bolestné tajomstvá

19.00                              sv. omša

20.00 – 21.00                  požehnanie predmetov, modlitby za

                                      uzdravenie tela i duše, modlitba

                                      sv. ruženca – slávnostné tajomstvá)

22.00 – 23.00                adorácia pred najsvätejšou

                                      Sviatosťou Oltárnou

Štvrtok

7.30, 13.00                     sv. omša v chorvátskom jazyku

predpoludním                  sv. omše v rôznych jazykoch

počas dňa                       stretnutia podľa dohovoru

popoludní                        tichá adorácia v Kaplnke klaňania

18.00 – 21.00                večerný program a

                                      vysluhovanie sviatosti zmierenia

(18.00                             modlitba sv. ruženca:

   radostné tajomstvá a tajomstvá svetla

19.00                              sv. omša, požehnanie predmetov

20.00 – 21.00                adorácia pred najsvätejšou

                                      Sviatosťou Oltárnou

Piatok

7.30, 13.00                     sv. omša v chorvátskom jazyku

predpoludním                  sv. omše v rôznych jazykoch

počas dňa                       stretnutia podľa dohovoru

popoludní                        tichá adorácia v Kaplnke klaňania

16.00                             krížová cesta na vrchu Križevac

18.00 – 21.00                večerný program a

                                      vysluhovanie sviatosti zmierenia

(18.00                             modlitba sv. ruženca – radostné a

                                       bolestné tajomstvá

19.00                               sv. omša, požehnanie predmetov

20.00 – 21.00                 poklona sv. Krížu

Sobota

7.30, 13.00                      sv. omša v chorvátskom jazyku

predpoludním                   sv. omše v rôznych jazykoch

počas dňa                        stretnutia podľa dohovoru

popoludní                         tichá adorácia v Kaplnke klaňania

18.00 – 21.00                 večerný program a

                                       vysluhovanie sviatosti zmierenia

(18.00                             modlitba sv. ruženca – radostné a

                                       bolestné tajomstvá

19.00                               sv. omša

20.00 – 21.00                   požehnanie predmetov, modlitby za

                                       uzdravenie tela i duše, modlitba

                                       sv. ruženca – slávnostné tajomstvá)

22.00 – 23.00                 adorácia pred najsvätejšou

                                       Sviatosťou Oltárnou

Nedeľa a sviatky

8.00, 11.00, 19.00             sv. omša v chorvátskom jazyku

vysluhovanie sviatosti zmierenia (v chorvátskom jazyku) počas

                                       doobedňajších svätých omší

predpoludním                   sv. omše v rôznych jazykoch

popoludní                         tichá adorácia v Kaplnke klaňania

16.00                              modlitba sv. ruženca na vrchu

                                       Podbrdo

18.00 – 21.00                 večerný program a

                                       vysluhovanie sviatosti zmierenia

(18.00                              modlitba sv. ruženca – radostné a

                                       bolestné tajomstvá

19.00                               sv. omša

20.00 – 21.00                   požehnanie predmetov, modlitby za

                                       uzdravenie tela i duše, modlitba

                                       sv. ruženca – slávnostné tajomstvá)

 

 (zdroj: www.medjugorje.hr )