Veľkonočné Trojdnie s pápežom

08.04.2012 01:26

Vatikán (19. apríla, RV) - Svätá stolica zverejnila niekoľko podrobnejších informácií o liturgických sláveniach Veľkonočného trojdnia, ktorým bude predsedať pápež Benedikt XVI.Na Zelený štvrtok 21. apríla bude Svätý Otec predpoludním o 9.30 hod. v Bazilike sv. Petra sláviť Omšu svätenia olejov s 1600 kňazmi Diecézy Ríma a rímskych kolégií. Koncelebrovať budú kardináli a biskupi. V podvečer o 17.30 vo svojom biskupskom chráme – Lateránskej bazilike bude predsedať koncelebrácii svätej omše na pamiatku Pánovej večere. Podľa tradície sa pri tejto eucharistickej slávnosti koná finančná zbierka na podporu núdznym, tohto roku bude venovaná Japonsku.

22. apríla – na Veľký piatok bude Svätý Otec o 17.00 hod. predsedať v Bazilike sv. Petra obradom Veľkého piatku. Homíliu – podľa tradície - prednesie pápežský kazateľ P. Raniero Cantalamessa OFMCap. Krížová cesta v rímskom Koloseu sa začne o 21.15. Pri nesení kríža sa budú striedať kardinál Vallini, jedna rímska rodina, jedna rodina z Etiópie, dve rehoľné sestry z Rádu sv. Augustína, mladá dievčina z Egypta, jeden chorý na vozíčku za pomoci asistencie a dvaja františkáni z Kustódie Svätej zeme. V závere krížovej cesty sa veriacim prihovorí Svätý Otec a udelí im apoštolské požehnanie. Autorkou textov tohtoročnej krížovej cesty je Sr. Maria Rita Piccioneová z Rádu sv. Augustína.

Veľkonočná vigília na Bielu sobotu 23. apríla sa začne o 21.00 hod. požehnaním ohňa v átriu Baziliky sv. Petra. Svätý Otec počas tejto svätej noci a najstaršej liturgickej slávnosti, ktorú bude koncelebrovať s kardinálmi, udelí sviatosť krstu 6 katechumenom, pochádzajúcim zo Švajčiarska, Albánska, Ruska, Peru, Singapuru a Číny.

Na Veľkonočnú nedeľu 24. apríla bude Benedikt XVI. sláviť svätú omšu na Námestí sv. Petra so začiatkom o 10.15 hod., po ktorej bude napoludnie nasledovať tradičné pápežské požehnanie „Urbi et Orbi", mestu a svetu, z hlavného balkóna na priečelí Vatikánskej baziliky. Predchádzať mu bude veľkonočné posolstvo pápeža Benedikta XVI. a pozdravy v niekoľkých desiatkach jazykov. –jk-