Výzva od Magnificat Slovakia pre armádu Panny Márie: Poďme k Matke!

07.12.2013 14:49
Výzva od Magnificat Slovakia pre armádu Panny Márie:  Poďme k Matke!

Milí priatelia, v posledných dňoch sme svedkami gradovania zápasu o Božie pravdy, o morálku, vieru, na našom Slovensku o cyrilometodské dedičstvo,  našu duchovnú integritu ako aj duchovnú existenciu a existenciu našich rodín a detí.

kríž6

Sofistikované postupy Božích nepriateľov prechádzajú do otvoreného a odmaskovaného útoku.  Nepriateľ bude v ďaľších fázach tento boj stupňovať . Bohužiaľ, celé roky sme boli uspávaní a ukolísavaní v domnení, že kedykoľvek si môžeme uhájiť svoju slobodu a svoje práva.   Ako to však v súčasnosti vidíme – v celom svete narastá boj služobníkov diabla s Božími deťmi, a už nebude možnosť sa odvolávať na nejaké práva a slobodu viery, nebodaj na nejakú demokraciu.

Kríž3

Slovensko sa –  ako to môžeme vnímať – s Božou pomocou a pomocou Panny Márie zobúdza.  Odpor veriacich proti realizátorom tzv. New Age – Nového veku, v ktorom má kraľovať Lucifer – narastá.  Vidno to aj na nervóznych a už otvorených reakciách na pastiersky list, ktorým sa naši otcovia biskupi obrátili na slovenský národ v prvú adventnú nedeľu dňa 1. decembra 2013.

Za nepriateľskými provokáciami môžeme vidieť aj snahu vyvolať konfrontáciu ich zbraňami.  Našou zbraňou bola, je aj musí zostať modlitba, obeta, pôst, teda všetky tie prostriedky, ktoré nám odporúča Panna Mária. 

V túto nedeľu, 8. decembra 2013, práve na prvú nedeľu po prvom piatku máme sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.  Sviatok našej Matky, ktorá ako Sedembolestná je Patrónkou nášho národa, a  ktorá sa na Slovensku predstavila a zjavovala ako Nepoškvrnená Čistota, a dodnes sa zjavuje ako Kráľovná pomoci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Preto vás pozývame:

Kto môže a dokáže to, zhromaždite sa na pútnických miestach Panny Márie.  Príďte najmä do Litmanovej, Dechtíc a Turzovky, prípadne na iné milostivé miesta.  Venujte tejto púti mimoriadnu pozornosť a duchovnú prípravu.  Na týchto pútiach sa intenzívne modlite za POKOJ v celom svete, za  svoje vlastné  OBRÁTENIE, za  obrátenie SLOVENSKA, ako aj za vyliatie DUCHA SVATÉHO.  Kto skutočne nemôže prísť, nech sa duchovne spojí s pútnikmi a modlí sa doma. 

Vyjadrime touto púťou – týmto pochodom k Matke – zároveň vernosť našim pastierom, ktorí sa v týchto dňoch nebáli otvorene  a pravdivo vyjadriť ku súčasnému útoku na Boha, morálku a rodinu.

 TurzovkaKríž

Obetujme na tento úmysel svoje kríže, prijmime ich, a tentoraz ich s radosťou nesme ako dar Ježišovi a jeho Matke, tak, ako to povedala 2. decembra 2013 v Medžugorí:

“Deti moje, Otec sa spoznáva skrze kríž. Preto neodmietajte kríž, snažte sa ho pochopiť a prijať s mojou pomocou.”

 Aj na Hore Zvir  Nepoškvrnené Čistota povedala:   “Ďakujte za kríž!”   (5. apríla 1992)

Vezmi teda aj ty svoj osobný kríž a nes ho ako víťaznú zástavu k Márii. Nech sa táto pútnická nedeľa sviatku Panny Márie – Nepoškvrneného Počatia, stane  oslobodzujúcou riekou modlitieb, obiet a krížov.  To je tá zbraň, ktorej sa diabol najviac bojí. Pretože bol porazený krížom samotného Boha a nášho Pána, Ježiša Krista.

Môžeš – môžete si vziať aj fyzický kríž (zavesený na krk alebo čelo zástupu) ako viditeľný znak prihlásenia sa ku Kristovi.

Dnes. 4. decembra 2013, je sviatok Panny Márie – Kráľovnej pomoci (tak si to želala pri svojom  zjavení v Dechticiach)  Prosme preto Kráľovnú pomoci, aby nám pomáhala preniesť sa cez nastávajúce súženie, a aby nám pomohla byť skutočnými svedkami viery  pre tých, ktorí ešte nespoznali Božiu Lásku ako veľký Boží dar, teda neveriacich.  

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, oroduj za nás!

Anton Selecký

za združenie a politickú stranu Magnificat Slovakia