Novinky

Zelený Štvrtok - homília pp.Benedikta XVI. o neposlušnosti rakuskych kňazov "Pfrafer-initiative"

08.04.2012 01:28
"Nedávno skupina kněží v jedné evropské zemi zveřejnila výzvu k neposlušnosti a zároveň podala i konkrétní příklady toho, jak by se mohla tato neposlušnost vyjadřovat a že by měla dokonce ignorovat definitivní rozhodnutí církevního magisteria, například v otázce kněžského svěcení žen, o kterém...

Veľkonočné Trojdnie s pápežom

08.04.2012 01:26
Vatikán (19. apríla, RV) - Svätá stolica zverejnila niekoľko podrobnejších informácií o liturgických sláveniach Veľkonočného trojdnia, ktorým bude predsedať pápež Benedikt XVI. Na Zelený štvrtok 21. apríla bude Svätý Otec predpoludním o 9.30 hod. v Bazilike sv. Petra sláviť Omšu svätenia...

Požehnaný nový rok 2012 v očakávaní Ježiša Krista

18.03.2012 22:23
„Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ (Nm 6,24) https://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/koniec-sveta/   Pokoj Kristovej lásky, nech nás po celý rok...
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17