Človek robí chyby, keď sa pozerá na svet len niektorými pohľadmi. Avšak Boh vidí svet objektívne a preto aj človek by mal hľadieť na svet z každého uhla pohľadu.

Tak to, čo sa navonok zdá byť veľké a nedosiahnuteľné, sa stane malé a dosiahnuteľné. Nech Boh žehná celý svet +

Novinky

14.10.2017. Mons.Stolárik zasvätí svoju diecezu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

01.02.2017 11:26


P:3, 28. 01. 2017 21:05, DOMRožňava 28. januára (TK KBS) V nedeľu 29. januára 2017 v kostoloch Rožňavskej diecézy zaznie pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika pred „fatimským deviatnikom“ a zasvätením Rožňavskej diecézy. Pri tejto príležitosti ho prinášame v plnom znení. V tomto týždni je pred nami prvá sobota mesiaca február. Je to čas, kedy chceme začať v našej diecéze „fatimský deviatnik“, ktorého vyvrcholením bude zasvätenie celej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v sobotu 14. októbra 2017 v rožňavskej katedrále. Podľa slov emeritného pápeža Benedikta XVI., nás Panna Mária pozýva „ku kultivovaniu vnútornej citlivosti srdca“, lebo „srdce otvorené Bohu a očistené modlitbou (kontempláciou) je mocnejšie ako pušky a iné zbrane“. Také srdce je otvorené pre jednotu, a nie rozbíjanie.

Podľa priania Panny Márie z Fatimy sa chceme každú prvú sobotu spoločne modliť v našej diecéze, i keď každý vo svojej farnosti, filiálke a niektorí i súkromne. Táto modlitba na prvú sobotu v mesiaci nás spojí v celej diecéze. Silou modlitby vytvoríme nádhernú jednotu, ktorej sa diabol najviac bojí. On nás chce rozdeľovať a ide na to rôznymi spôsobmi.

K prehĺbeniu jednoty, o ktorú pre nás pri Poslednej večeri Ježiš tak veľmi prosil, dopomôžu predlohy pobožností fatimských sobôt v slovenskom i maďarskom jazyku. Kňazi jednotlivých farností nahlásili na biskupský úrad, koľko brožúr potrebujete v jednotlivých farnostiach, aby ju každý záujemca mohol mať. Lebo keď aj ukončíme „fatimský deviatnik“, brožúra poslúži i na každú ďalšiu prvú sobotu mesiaca v našom živote.

O jednotlivých témach deviatnika môžete uvažovať celý mesiac a usilovať sa tieto myšlienky vnášať do svojho života. Neznamená to, že nemôžete rozjímať i o ďalších bodoch fatimského posolstva, prípadne o živote troch detí – bl. Františkovi, bl. Hyacinte a Božej služobnici sr. Lucii, ktorým sa Panna Mária zjavila. Všetko, čo pomôže ešte viac spoznať a porozumieť fatimské posolstvo, je vítané a iste to povzbudí a obohatí každého veriaceho.

Sprievodným znakom deviatnika bude i putovanie sochy Fatimskej Panny Márie po diecéze. Je to znova vhodná príležitosť, aby sa zišla celá farnosť k modlitbe a k rozjímaniu nad posolstvom z Fatimy. Prosím vás všetkých, aby ste tak vzácnej návšteve vo svojej farnosti venovali náležitú pozornosť. Sochu nech sprevádzajú i kňazi a veriaci aj z okolitých farností. Sochu Panny Márie budú sprevádzať i relikvie dvoch detí, ktorým sa zjavila Matka Božia vo Fatime – bl. Františka a bl. Hyacinty. Pri každej návšteve putovnej sochy si môžete uctiť nielen ich relikvie, ale i povzbudiť sa, aby sme podľa ich detskej úprimnosti a otvorenosti prijímali fatimské posolstvo.

Pri tejto soche vykonáme na záver jej putovania, spomenutý akt zasvätenia celej diecézy (14. októbra 2017). Po zasvätení diecézy bude socha Panny Márie prenesená (v pondelok 16. októbra 2017 – v deň modlitieb za diecézu) do obnovenej kaplnky Najsvätejšieho Ježišovho Srdca v Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, aby i ďalším generáciám pripomínala túto významnú chvíľu nášho biskupstva. Aj ďalšie zastavenia sa pred touto sochou v kaplnke budú vhodnou príležitosťou k modlitbe za diecézu.

Ďalšími významnými pozvaniami k prehĺbeniu života jednoty v diecéze budú: odpustová slávnosť v Bôrke (15. – 16. júla 2017) a v Úhornej (5. – 6. augusta 2017). Týmto púťam bude predchádzať celodiecézne stretnutie v Boľkovciach pri Lučenci v sobotu 13. mája 2017 – presne v deň prvého zjavenia pred 100 rokmi vo Fatime. V Boľkovciach – Osade je jeden z dvoch kostolov v našej diecéze, ktoré sú zasvätené Panne Márii Fatimskej (druhý je v Starej Vode, farnosť Švedlár). Stretnutie v Boľkovciach bude jedným z vrcholov fatimského roka v diecéze a na toto stretnutie každého z vás už teraz srdečne pozývam. Dôležitý bude i „kňazský deň“ 13. septembra 2017 v Rožňave, ktorý vychádza presne na 14. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. – „pápeža Fatimy“ v sídle diecézy; a tiež presne na 100. výročie septembrového zjavenia Panny Márie vo Fatime.

Je to znova možnosť prežiť neopakovateľné chvíle spoločenstva viery, aké sme mali možnosť zakúsiť na diecéznej púti v Smižanoch. Chcem poďakovať i za iné nádherné stretnutia viery: v Bôrke, Úhornej, Fiľakove, ale i za púte do Rudníka, Divína, Szent Kútu či na iné miesta. K týmto iniciatívam vás povzbudzujem i naďalej.

A tak, ešte raz vyslovujem pozvanie k spoločnej modlitbe „fatimského deviatnika“ prvých sobôt k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorý začneme už o šesť dní. Keď budeme predkladať Bohu svoje prosby cez Pannu Máriu, neobchádzajme i jej naliehavú výzvu, aby sme veľa pamätali vo svojich modlitbách a obetách na uzmierenie Boha za hriechy nás všetkých. Veľa prosme a obetujme za obrátenie hriešnikov, za zomierajúcich a za duše v očistci. Ak toto vložíme ako úmysel do svojich modlitieb a obiet, vtedy sme pochopili, o čom je Fatima. Vtedy najviac prispejeme k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vo svojich srdciach. Sv. Ján Pavol II. povedal: „Naliehavá výzva Najsvätejšej Panny Márie na pokánie nie je nič iné, ako prejav jej materskej starostlivosti o osudy ľudskej rodiny, ktorá potrebuje obrátenie a odpustenie.“

Veľkou duchovnou posilou v našej aktivite je rozhodnutie z Ríma, v ktorom dostávame na celý čas konania „fatimského deviatnika“ i na všetky podujatia s ním súvisiace požehnanie Svätého Otca Františka a milosť získavania úplných odpustkov za obvyklých podmienok. Odpustky sa vzťahujú na všetkých, ktorí sa zúčastnia na pobožnostiach prvých sobôt. Získať odpustky môžu i chorí, trpiaci a tí, ktorí nemôžu byť na nich osobne prítomní, ale sa zjednotia duchovne s modliacim sa spoločenstvom. Odpustky získajú i tí, ktorí sa zúčastnia na pobožnostiach pri putovaní sochy Panny Márie.

Milí bratia a sestry, v našej diecéze sme sa rozhodli vykonať „fatimský deviatnik“ prvých sobôt. Panna Mária si žiadala päť prvých sobôt, ale to si neprotirečí. Dôležitejšie sú slová sestry Lucie: „Od vykonávania tejto pobožnosti spolu so zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie bude závisieť vojna alebo mier vo svete“. Pre pokoj vo svete veľa urobil „pápež Fatimy“ – sv. Ján Pavol II., ale nezabúdajme i na veľké úsilie šírenia a praktizovania fatimského posolstva, ktoré vykonal slovenský biskup Pavol Mária Hnilica. Obaja splnili, čo sa od nich očakávalo; teraz je rad na nás. A záleží na každom jednom z nás. Ktovie, či vykonanie týchto pobožností nerozhodne o našej večnosti. Prisľúbenie Panny Márie je v tejto súvislosti veľmi silné. Dajte „fatimský deviatnik“ aj svojim drahým, nech si ho aspoň čítajú. Možno práve vtedy zasiahne Božia milosť a zmení ich srdce. Buďme štedrými a radostnými rozsievačmi fatimského posolstva, „veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, kto seje štedro, štedro bude aj žať... lebo veselého darcu Boh miluje“ (2 Kor 9, 6-7).

Začíname spoločnou modlitbou, lebo kde už dvaja prosia o to isté, Boh to dá (porov. Mt 18, 19). A my sa chceme modliť nielen dvaja alebo traja, ale celá diecéza. Chceme urobiť i ďalší krok – pokračovať skutkami, ktorými sa budeme usilovať o pokoj v sebe a medzi nami navzájom. Tak môžeme „dobehnúť“ to, čo sme nechceli alebo nestihli urobiť v Roku milosrdenstva. Boh na príhovor Panny Márie Fatimskej iste požehná úsilie každého z nás pre dobro spoločnej veci. Každý mesiac začnime sv. spoveďou a sv. prijímaním na prvú sobotu.

Všetkým vám, ktorí už dávnejšie žijete fatimské posolstvo, alebo sa len teraz k nemu pripojíte, aby ste prispeli k prehĺbeniu duchovného života svojho i svojich blízkych; prispeli k obráteniu hriešnikov a k vyslobodeniu duší z očistca; prispeli k mieru vo svete a hlavne k pokoju v ľudských srdciach a vzťahoch, žehnám v mene X Otca i X Syna i X Ducha Svätého.

Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský biskup

Briti omilostili tisícky mužov odsúdených za homosexualitu

31.01.2017 21:39

LONDÝN 31. januára (WebNoviny.sk) - Britská vláda schválila v utorok zákon, posmrtne udeľujúci milosť tisíckam mužov, ktorí boli v minulosti odsúdení na základe legislatívy umožňujúcej trestanie homosexuality. Tisíckam ďalších odsúdených, ktorí sú stále nažive, nový zákon zároveň umožňuje vymazať takýto záznam z registra trestov.

Britské ministerstvo spravodlivosti spresnilo, že omilostenie sa týka mužov, ktorí boli usvedčení z dobrovoľného sexuálneho pomeru s iným mužom, teda z činu vypusteného v Británii z trestného práva pred niekoľkými desiatkami rokov. Podľa štátneho tajomníka Sama Gyimaha, nie je možné úplne odčiniť bolesť, ktorú tieto rozsudky v minulosti spôsobili. Vláda chce prijatím nového zákona tieto krivdy aspoň čiastočne zmierniť.

Výzvy na pristúpenie k takémuto kroku sa v Británii stupňovali po tom, ako kráľovná Alžbeta II. udelila v roku 2013 posmrtne milosť vedcovi Alanovi Turingovi. Ten pomohol skrátiť druhú svetovú vojnu vďaka vynálezu umožňujúcemu čítať zašifrované správy nacistov; neskôr ho však súdili za to, že mal sexuálny pomer s iným mužom.

Pripravované opatrenie britská vláda avizovala ešte vlani. Mnohí aktivisti za práva sexuálnych menšín rozhodnutie Londýna okamžite nadšene privítali. Niektorí však s nevôľou upozornili na to, že dodnes žijúcim odsúdencom nevymažú záznam z registra automaticky, no budú o to musieť jednotlivo žiadať.                 

www.webnoviny.sk/svet/clanok/1137621-briti-omilostili-tisicky-muzov-odsudenych-za-homosexualitu/

Nemecko vyslalo do Litvy stovky vojakov a bojové vozidlá

31.01.2017 21:36
Bojovej skupine NATO dislokovanej v Litve bude veliť práve Nemecko.
Nemeckí vojaci Foto: ilustračné, SITA/AP

BERLÍN 31. januára (WebNoviny.sk) - Nemecko vyslalo v utorok do Litvy 450 vojakov a bojové vozidlá. Ide o krok, ktorého cieľom je posilniť obranu východných hraníc Severoatlantickej aliancie. Celkovo 36 vojenských vozidiel vrátane viacúčelových obrnených transportérov typu Boxer prepravia po železnici z Bavorska do mesta Rukla v strednej časti Litvy.

Bojovej skupine NATO dislokovanej v Litve bude veliť práve Nemecko. Jeho kontingent pozostáva zo 450 príslušníkov nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr), ktorí budú mať k dispozícii bojovú techniku vrátane hlavných bojových tankov Leopard 2 a bojových vozidiel pechoty typu Marder.

Skupina NATO dislokovaná v Litve bude mať celkovo viac ako 1000 členov a okrem Nemcov ju budú tvoriť príslušníci ozbrojených síl Belgicka, Holandska, Luxemburska a Nórska. Rozmiestňovanie bojových skupín pod velením Spojených štátov, Kanady a Británie prebieha aj v Poľsku, Lotyšsku a Estónsku.                 

Záznamy: 4 - 6 zo 163
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Blog

Výzva prezidentovi proti extrémizmu potratovej genocídy

01.05.2017 12:38
  Za 60 rokov 1,5 milióna obetí v SR | 29.4.2017   Vážený pán prezident Kiska,   vyzývate občanov postaviť sa zlu, aby sa ďalej nešírilo. V mene občanov vyzývam Vás a všetkých politikov, aby ste sa postavili proti pokračovaniu zla umelého potratu, ktorý...

Kontroverzná petícia: Magická kráľovná Elsa vs. homosexuálna agenda

24.05.2016 14:05
Na prvý dojem sa môže zdáť, že sa jedná o dobrú petíciu, nakoľko sa v nej žiada, aby známa produkcia: "Wald Disney" (dalej len W.D.) rozprávok - nepodľahla tlaku, ktorý vyvíjajú rôzne LGBT skupiny - predstaviť v rozprávke: "Ľadové kráľovstvo" kráľovnú Elsu ako lesbičku. Ide o starú známu taktiku,...

Aktuálna výzva Slovenskému národu: Pomodlite sa na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska vo svojich rodinách modlitbu zasvätenia Ruska a celého sveta, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984

04.09.2014 19:47
  “Osvecuj zvláštnym spôsobom Slovenský národ, ktorého zasvätenie a odovzdanie sa tebe očakávaš od nás”. Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sv. Jána Pavla II. z 25. marca 1984 „Matka všetkých ľudí a národov, ty poznáš všetky ich utrpenia a...

HUMANIZMUS s ľudskou tvárou alebo slobodomurárska lóža ?!

11.04.2012 00:27
  HUMANIZMUS   Matka všetkých národov (Panna Mária) Amsterdam - Ida Peerdeman    "Svetom vládne FALOŠNÝ duch. MODERNÉ POHANSTVO, HUMANIZMUS, ATEIZMUS, SOCIALIZMUS A KOMUNIZMUS ovládajú svet. Chráňte sa pred falošnými prorokmi ! Matka všetkých...

PROSBY o MODLITBU

Dátum: 05.04.2016

Vložil: Pharmc427

Titulok: Good info

Very nice site!

Dátum: 12.03.2014

Vložil: Igor

Titulok: Za obrátenie Jána S.

Prosim o modlitby za nasho suseda Jana S., kto pozna moze Ruzenec oslobodenia-od alkoholu a agresivity...
Ide o suseda pod nami, ktory ma okrem iného problemy s pitim a tentoraz si vybral za ciel moju rodinu. Doslo uz k viacerym stretom medzi nim a mojou manzelkou-nadaval jej vsetkymi vybranymi slovami, ked ju viackrát stretol, take tri razy a naposledy, ked som bol v praci a prisla domov s detmi, ktore spali v dvojickovom kocari, tak ho sotil o stenu pri schrankach. Nastastie nezletel dole k vytahu a pivnicnym dveram a odrazil sa naspat. Manzelka bola dole pri vytahu, nakolko odomykala dvere na dielni, kam chcela dat kocar po vybrati deti. Pocula, ze niekto ide do vchodu a ked nazrela, videla suseda a ten ked ju zbadal spravil to co som pisal vyssie. Potom jej zacal nadavat a ze by si mala nieco pichnut a podobne reci, tiez ze sa jej pomsti na dalsej generacii. Pride mi, ze niektori nemozu prehltnut, ze sme sa vratili s dcerou na Rovne a mame uz druhe dieta. Ohanal sa pastami pred jej tvarou a nedovolil jej ani zist dolu k vytahu, ani vyjst z vchodu.. Dcera bola cela prestrasena, ruky si schovala pod seba a stale opakovala maminka moja a oboch ten naraz zobudil... Manzelka volala policiu a nastastie za chvilu isla suseda domov, takze sa pobral domov a manzelka mohla vyjst s kocarom von. Ale vysiel na stvorku, drzal dvere na vytahu a kedze nechodila, tak zbehol po shodoch dole... Uplne ako posadnuti. Z vypravania manzelky viem, aj som to pocul, ze bije zenu, deti, rpzbija nabytok, jednu pani z vchodu nahanal s nozom, druhu tiez prenasledoval nejaky cas, ako teraz nas, strielal zo vzduchovky z okna po ludoch, jeho syn z pistole, vraj plynovej... Co stale dookola omiela, ze nase deti buchaju a mame si dat vsade koberce... Pritom v detskej izbe su vsade penove puzzle na zemi a v obyvacke minimalne polovica podlahy tiez... Ked mala prebehne cez chodbu, kde je dlazba, to mu predsa nemoze vadit a ked trochu pobuchaju s hrackami po podlahe v obyvacke tak to tiez nie... Vacsinou je mala aj tak v obyvacke, kde mame branicku... Ked sa to nebude zlepsovat budeme sa musiet prestahovat. Manzelka podala trestne oznamenie, ale pochybujem, zeby to nieco zmenilo. Takze prosim o modlitbu a verim ze Kristus zvitazi...
Dakujem moc
Igor

Dátum: 29.12.2013

Vložil: Milan

Titulok: ..za duše v očistci

Prosím o modlitby, najmä v sobotu za duše v očistci, nech ich Panna Mária so svojimi anjelmi vovedie do Neba k Ježišovi a darujú večný Pokoj +

Pridať nový príspevok

SVEDECTVÁ - skúsenosti a zážitky so Svätými...

Vypočuté modlitby: Největší newyorská potratová klinika skončila

04.10.2012 11:21
  Největší newyorská potratová klinika skončila Známý katolický kněz Philip Reilly a organizace Helpers of God's Precious Infants ukončili modlitby před newyorskou klinikou Broklyn Ambulatory Surgery Center, kde se posledních dvaadvacet let snažili o zastavení provádění...

Evangelický pastor z Göttelfingen v Bavorsku přestoupil do katolické Církve

02.09.2012 12:24
  Německo.„Nevidím důvod, proč nadále podporovat rozdělení církve. Už dávno panuje shoda v tom, co bylo příčinou Reformace, a proto se vracím do katolické církve, z níž Reformátoři kdysi odešli,“ napsal na farní webové stránce evangelický pastor v jižním Německu, když oznamoval svůj...

SVEDECTVO: Vypočutá modlitba manželov a ich obrátenie

02.09.2012 12:22
  Také zázrak Boží (Johans Rosler) “Pane Bože!” četl jsem. “Odpusť mi, že Ti píšu dopis teprve v poslední dny svého života, kdy na Tebe musím často myslet. Úplně jsem totiž zapomněl poděkovat Ti za zázrak, který jsi pro mě před 20 lety udělal. Jak jistě víš, dals mi před časem za ženu...
Záznamy: 1 - 3 zo 5
1 | 2 >>

Misie.sk - informa�n� a diskusn� port�l o misi�ch a mision�roch

 

Čo očakávate na konci sveta - pred príchodom Ježiša Krista ?!

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

Otázky a odpovede - pýtajte sa,čo je prospešné pre našu dušu

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

Anketa

Boh (Ježiš Kristus) vyzýva k JEDNOTNÉMU DÁTUMU Veľkej Noci !

Súhlasím za zjednotenie dátumu pre VŠETKÝCH KRESŤANOV (97)
95%

Som za zjednotenie dátumu pre KATOLÍCKU a PRAVOSLÁVNU CIRKEV (5)
5%

Celkový počet hlasov: 102

Advertisement

 

Modlitba zasvätenia Ruska a celého sveta 

Srdciam Pána Ježiša a Panny Márie

"Ako určujú proroctvá tvojho Slova,

Ó, Pane,

vieme, dúfame a veríme, že triumf tvojho svätého Srdca

a nepoškvrneného Srdca Máriinho je blízko;

preto pokorne prichádzame zasvätiť seba,

svoje rodiny a svoju zem vašim dvom svätým Srdciam;

veríme, že keď vám zasvätíme svoju zem,

národ nepozdvihne meč proti národu

a nikto sa už nebude pripravovať na vojnu;

verím, že zasvätením našej zeme vašim dvom milujúcim Srdciam

bude zmazaná všetka ľudská pýcha a arogancia,

všetka bezbožnosť a zatvrdilosť srdca, a 

že každé zlo bude vystriedané láskou a dobrom.

 

Veríme, že vaše dve sväté Srdcia 

teraz neodolajú našim vzdychom a našej núdze,

ale vo svojej planúcej láske nás vypočujú a 

prídu k nám zahojiť naše hlboké rany a prinesú nám pokoj.

Ó, najsvätejšie Srdce Ježiša a nepoškvrnené Srdce Márie,

nech iskra z vašich dvoch Sŕdc zapáli naše srdce,

urobí z nášho národa dokonalý príbytok vašej svätosti;

kiež prebývate v nás a my vo vás,

aby sme skrze lásku vašich dvoch Sŕdc

našli pokoj, jednotu a obrátenie.

Amen."

 

(Modlitba zjavená Pánom Ježišom - viz.Vassula Ryden / r.1993)

www.thlig.cz

 

Novinky

KKBS znova zavádza ľudí o zverení a zasvätení sa Panne Márii (rok, čo rok)

11.06.2017 01:55
Polští biskupové obnovili zasvěcení své vlasti Neposkvrněnému srdci P. Marie Polsko. Polští biskupové zakončili v Zakopaném své dvoudenní zasedání. Jednou z důležitých událostí plenárního zasedání byla obnova zasvěcení Polska Neposkvrněnému srdci P. Marie. slavností obřad se konal na poutním místě...

25.3. (marec) 2017 Výzva k verejnej modlitbe s Pannou Máriu za víťazstvo Jej Nepoškvrneného Srdca

24.03.2017 12:00
V mene Panny Márie Vás chcem pozvať 25. marca Verejne vyznať svoju vieru v Bratislave. Aj dnes prišiel čas, kedy potrebujeme volať k Pánovi hlasným hlasom našej modlitby a lásky, tak ako na Sviečkovej slávnosti v roku 1988. A očakávať od neho naplnenie a zázrak nových Turíc, ktoré premenia tento...

Policajné komando vtrhlo do bytu kňaza Dr. M. S. Ďuricu

03.02.2017 22:34
Pozor, mimoriadna správa! Aktualizované! Do  bytu Profesora M. Ďuricu prišli traja policajti v civile, do bytu nevstúpili, otvorila im domvedúca. Hľadali ústav dejín kresťanstva, vlastne jeho riaditeľa dp. J. Košiara a odišli. Ide zrejme o psychiský teror a zastrašovanie, ako za Urválka a...

14.10.2017. Mons.Stolárik zasvätí svoju diecezu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

01.02.2017 11:26
P:3, 28. 01. 2017 21:05, DOM Rožňava 28. januára (TK KBS) V nedeľu 29. januára 2017 v kostoloch Rožňavskej diecézy zaznie pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika pred „fatimským deviatnikom“ a zasvätením Rožňavskej diecézy. Pri tejto príležitosti ho prinášame v...

Briti omilostili tisícky mužov odsúdených za homosexualitu

31.01.2017 21:39
LONDÝN 31. januára (WebNoviny.sk) - Britská vláda schválila v utorok zákon, posmrtne udeľujúci milosť tisíckam mužov, ktorí boli v minulosti odsúdení na základe legislatívy umožňujúcej trestanie homosexuality. Tisíckam ďalších odsúdených, ktorí sú stále nažive, nový zákon zároveň umožňuje vymazať...

Nemecko vyslalo do Litvy stovky vojakov a bojové vozidlá

31.01.2017 21:36
Bojovej skupine NATO dislokovanej v Litve bude veliť práve Nemecko. Foto: ilustračné, SITA/AP BERLÍN 31. januára (WebNoviny.sk) - Nemecko vyslalo v utorok do Litvy 450 vojakov a bojové vozidlá. Ide o krok, ktorého cieľom je posilniť obranu východných hraníc Severoatlantickej aliancie....

V Donbase zúria boje, Avdijivke hrozí evakuácia

31.01.2017 21:31
Obnovenie bojov v Donbase si od víkendu vyžiadalo životy najmenej 10 vojakov ukrajinských ozbrojených síl a desiatky zranených. Ostreľovanie sa obnovilo v nedeľu, a to na viacerých úsekoch frontu. Foto: ilustračné, SITA/AP KYJEV/NOVOČERKASSK 31. januára (WebNoviny.sk) - Situácia na...

Kontroverzný list biskupov slovenska (1.1.2017) Zasvätenie vs. zverenie sa Panne Márii

13.01.2017 23:07
V kostoloch Slovenska sa na Nový rok číta pastiersky list Bratislava 31. decembra (TK KBS) Slovenskí biskupi pripravili pre veriach na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie pastiersky list. Jeho témou je storočnica fatimských zjavení. List prinášame v plnom znení. Rok 2017 – storočnica fatimských...

24. máj / Panna Mária, Pomocnica kresťanov

24.05.2016 14:06
  Pomocnica kresťanov - Oltárny obraz v Turíne „Auxilium Christianorum“ – Pomocnica kresťanov – je krásny titul, ktorý bol daný Panne Márii. Je známy najmä zo zvolaní v Loretánskych litániách. O nepoškvrnenom počatí, o bolestiach a nanebovzatí Panny Márie bolo napísaných mnoho kníh a...

Avizované zhromaždenie učiteľov sa v Košiciach nekonalo, ale bude vo štvrtok 28.1...15:00 hod.

26.01.2016 22:28
Zhromaždenie sa malo konať pri Dolnej bráne.   Košice 25. januára (TASR) – V Košiciach sa malo o 10.00 h konať zhromaždenie učiteľov. Informoval o tom dnes na svojej internetovej stránke denník Korzár.   Zhromaždenie sa malo konať pri Dolnej...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Anketa

Čo je potrebné pre spásu človeka, aby prišiel po živote do Neba ?!

Vyznať Bohu svoje hriechy - najmä ťažké hriechy (31)
78%

Oľutovať a vyspovedať sa najmä z ťažkých hriechov (9)
23%

Celkový počet hlasov: 40

Radio Vatican - Vatikánsky Rozhlas 

 

 

Milánsky Dóm (Taliansko)